BİLEŞİK SÖZCÜK VE BİLEŞİK SÖZCÜKLERDE VURGU

Ömer Demircan

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 263-275
0 218

Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kip Çekimlerinde Birleşik Yapılar Üzerine

Gürer Gülsevin

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 214-224
0 799

Tarihi Türk Lehçeleri ve Özbek Türkçesinde Zaman ve Mekanda Sınırlama Görevi Üstlenen Yapılar

Volkan Coşkun

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 429-438
0 417

Dede Korkut Destanları ve Sentaktik Paralelizmde Eksiltili Yapıların Rolü

Kerime Üstünova

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 161-169
0 336

Arnavutçadaki Türkçe Yapım Ekleri ve Bunların Anlamsal Değerleri

Genciana Abazi Egro

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 59-78
0 156

Türkçede Biçim Birimler

Semahat Yüksel

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 2 Sayfalar: 180-191
0 298

MESLEK ADLARI VE -CI EKİNİN TÜRKÇEDEKİ İŞLEVLERİ

Hamza Zülfikar

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 173-218
0 314

ESKİ TÜRKÇEDEN BUGÜNKÜ TÜRK ŞİVELERİNE +lıġ/+lig>+lı /+li EKLİ EDATLAR

Ayten Atay

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 21-32
0 163

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE YAPI, İŞLEV VE ANLAM İLİŞKİLERİ AÇISINDAN CÜMLE GRUPLARI VE CÜMLE TÜRLERİ ÜZERİNE BİR DENEME II

Ahmet Akçataş

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 7-14
0 230

İŞLEVSEL TÜRKÇE SÖZ DİZİMİNİN BAZI SAV VE KAVRAMLARI ÜZERİNE

Viktor G. Guzev, Özlem Deniz Yılmaz

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 125-143
0 188

KES-KOPYALA-YAPIŞTIR; YENİ KELİME TÜRET

Mustafa Şenel

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 1 Sayfalar: 99-110
0 152

TÜRKÇEDE -kA- PEKİŞTİRME EKİ

Erol Güngördü

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 2 Sayfalar: 7-43
0 432

m, p, r, s ÜNSÜZLERİYLE YAPILAN PEKİŞTİRME VE KURALLARI ÜZERİNE

Sadettin Özçelik

Sayı: 2012, Cilt 60, Sayı 2 Sayfalar: 29-42
0 894

YAKUT (SAHA) TÜRKÇESİNDE -ar/-bat buol SIFAT-FİİLİ АNALİTİK KALIBININ ANLAM ÖZELLİKLERİ

Natalya Popova

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 1 Sayfalar: 81-86
0 158

Süheyl ü Nevbahâr Üzerine Düzeltmeler (2)

Sadettin Özçelik

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 2 Sayfalar: 233-242
0 239

SÜHEYL Ü NEVBAHÂR ÜZERİNE DÜZELTMELER

Sadettin Özçelik

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 1 Sayfalar: 5-62
0 424

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA YAPIM EKLERİ I: YAZI DİLİNDE BULUNMAYAN YAPIM EKLERİ

Ferdi Güzel

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 1 Sayfalar: 73-114
0 189

Tek dilli özel alan sözlüklerinde yapı ve içerik

Engin Yılmaz

Sayı: 2020, Sayı 69 Sayfalar: 147-161
0 288

Eski Türk manzum metinlerinde işletime sokulan alıntı sözcükler

Duygu Yavuz Öz

Sayı: 2020, Sayı 69 Sayfalar: 35-100
0 179

THE CONTEXT OF THE SITUATION AS A REASON FOR POLYSEMY IN TURKISH[1]

Erdoğan BOZ, Asiye Hande Nur TÜRKOLUK

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 129-148 DOI: 10.32925/tday.2022.88
414 224