Köl Tigin Külliyesi Kalıntıları ve Türk Kültür Çevresindeki Yeri

İlhami Durmuş

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 183-190
0 322

Türkçede Moğolca Kalıntılar

Hasan Eren

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 1 Sayfalar: 170-186
0 517

Soyka Sözü Hakkında

Mustafa Sarı

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 1 Sayfalar: 99-106
0 641

+ki Eki Üzerine

Arzu Sema Ertane Baydar, Turgut Baydar

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 31-48
0 202

ISMARLA- FİİLİ ÜZERİNE

Kazım Köktekin

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 140-145
0 215

ÇAĞDAŞ TÜRKÇEDE İKİNCİL SESLETİM SORUNLARI

Mehmet Demirezen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 56-68
0 198

-van EKİNİN YAPISI

Erol Güngördü

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 41-50
0 280

MESLEK ADLARI VE -CI EKİNİN TÜRKÇEDEKİ İŞLEVLERİ

Hamza Zülfikar

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 173-218
0 457

ESKİ TÜRKÇEDEN BUGÜNKÜ TÜRK ŞİVELERİNE +lıġ/+lig>+lı /+li EKLİ EDATLAR

Ayten Atay

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 21-32
0 213

TÜRKÇEDE -kA- PEKİŞTİRME EKİ

Erol Güngördü

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 2 Sayfalar: 7-43
0 621

BALKAN TÜRKÇESİ AĞIZLARI İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI ARASINDA SOSYO-LENGÜİSTİK AÇIDAN KISA BİR KARŞILAŞTIRMA

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 103-118
0 330

Moğolcada Çeşitli Türkçe Kelimeler Üzerine

? Elesenqiqige

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 2 Sayfalar: 215-218
0 722

Türkmencede Sonu /-k/ ve /-ňk/ ile Biten Bazı Yansıma Sözcüklerin Sonuna Gelen Bir Ek Üzerinde İnceleme

Yusuf Azmun

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 2 Sayfalar: 167-182
0 915

Babürname’de Geçen Askerî Terimler Üzerine (On Military Terms in Baburnama)

Ekrem Gül

Sayı: 2014, Cilt 62, Sayı 1 Sayfalar: 27-104
0 753

KIPÇAK SÖZLÜKLERİNDEKİ MOĞOLCA UNSURLAR

Sevim Erdem Çiçek

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 1 Sayfalar: 49-98
0 360

ET-TUHFETÜ’Z-ZEKİYYE Fİ’L-LUGÂTİ’T-TÜRKİYYE’DE FARSÇA SÖZCÜKLER-I

Zühal Ölmez, Hamdi Lateef Khairullah

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 2 Sayfalar: 175-188
0 274

balavurt, bücür, çeçil, garamsa (lames), lenza, marsık ve suhra KELİMELERİNİN ETİMOLOJİSİ

İrfan Çağatay

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 2 Sayfalar: 341-349
0 369

DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE LAZCA UNSURLAR

İrfan Çağatay

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 1 Sayfalar: 115-134
0 449

ÇİNÇAVAT KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ

İrfan Çağatay

Sayı: 2019, Sayı 67 Sayfalar: 185-204
0 240

DİL İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TEYİPCAN ELİYEV’İN ŞİİRLERİNDEKİ ÇİNCE ALINTILAR

Raile Abdulvahit Kaşgarlı

Sayı: 2019, Sayı 68 Sayfalar: 181-204 DOI: 10.32925/tday.2019.34
0 223