Göktürklerle İlgili Çince Kaynaklarda Söylem: Chiu T'ang-Shu'dan Örneklerle

İsenbike Togan

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 353-366
0 804

ANDAY ŞİİRİNDE NESNENİN YADSINMASI VE ANLAMIN İTİLMESİ İZLEĞİNİN POETİK SÖYLEME DÖNÜŞÜMÜ

Mitat Durmuş

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 7-20
0 349

BALKAN TÜRKÇESİ AĞIZLARI İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI ARASINDA SOSYO-LENGÜİSTİK AÇIDAN KISA BİR KARŞILAŞTIRMA

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 103-118
0 357

GÖKTÜRK DÖNEMİ TÜRK MOĞOL BOY İLİŞKİLERİ (542-745)

Ahmet Taşağıl

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 81-104
0 734

Eski Orta Çincedeki Eski Türkçe Akrabalık Terimleri

Alexander Vovın, David Mccraw

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 105-116
0 370

Tunyukuk Yazıtı’nın 51. Satırı Üzerine

Yong-sŏng Lı

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 1 Sayfalar: 57-66
0 382

Moğolcada Çeşitli Türkçe Kelimeler Üzerine

? Elesenqiqige

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 2 Sayfalar: 215-218
0 774

Babürname’de Geçen Askerî Terimler Üzerine (On Military Terms in Baburnama)

Ekrem Gül

Sayı: 2014, Cilt 62, Sayı 1 Sayfalar: 27-104
0 832

Eski Uygurca Çeviri Metinleri Işığında Orhun Yazıtlarının Söz Varlığına Katkılar (I) (The Vocabulary Contributions of Orkhun Inscriptions in the Old Uyghur Translated Texts (I))

Ablet Semet

Sayı: 2014, Cilt 62, Sayı 1 Sayfalar: 7-18
0 854

Eski Uygurca Kuanşi im Pusar Üzerine Notlar(Some Notes on Old Uighur Kuansi im Pusar)

Ceyda Özcan

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 1 Sayfalar: 37-48
0 515

HUÁ-YÍ-YÌ-YǓ’DAKİ UYGURCA MALZEME VE SORUNLARI

- Yong, Sŏng Lı

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 1 Sayfalar: 23-36
0 217

Seul Devlet Üniversitesi Kütüphanesinde Bir Huá-Yí-Yì-Yǔ Nüshasında Bulunan Uygurca Malzeme (II)

Yong-Song Li

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 1 Sayfalar: 7-30
0 243

balavurt, bücür, çeçil, garamsa (lames), lenza, marsık ve suhra KELİMELERİNİN ETİMOLOJİSİ

İrfan Çağatay

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 2 Sayfalar: 341-349
0 421

UYGUR ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE GEÇEN ÇİNCE ALINTILAR ÜZERİNE

Alimcan İnayet

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 2 Sayfalar: 195-214
0 240

ÇİNÇAVAT KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ

İrfan Çağatay

Sayı: 2019, Sayı 67 Sayfalar: 185-204
0 254

İbni Mühennâ Lugati’nde Arapça ve Farsçadan Alıntı Sözcükler

Savaş Karagözlü

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 111-127 DOI: 10.32925/tday.2021.55
0 446

Türkçede Hibrit (Melez) Sözcükler

Hadra Kübra Erkınay Tamtamış

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 253-290
0 632