TURKİC / š /, CHUVASH / ś / AND MONGOLIAN / č /

Talât Tekin

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 65-69
0 141

ELEMENTS COMMON TO TURKISH AND MONGOLIAN AND THE PLACE OF MONGOLIAN IN TURKISH LANGUAGE STUDIES

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 31-41
0 420

MONGOLIAN WORDS AND FORMS IN CHAGATAY TURKISH (EASTERN TURKI) AND TURKEY TURKISH (WESTERN TURKI)

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 265-280
0 307

Moğolistan'da Yeni Bulunan Göktürk Yazıtları

Tsendiyn Battulga

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 46-58
0 220

Moğolistan'daki Eski Türk Anıtlarının İncelenmesi ve Gelecekteki Amaçlar

Dovdoyn Bayar

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 59-63
0 142

Moğolistan Bölgesindeki Eski Türk Anıtları Çalışmaları Meseleleri Üzerine

B. Tsogtbaatar

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 367-370
0 177

Hoyto Tamir 'dan Yeni Yazıtlar

Osman Fikri Sertkaya, Sertkocaulı Harcavbay

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 313-346
0 201

Batı Moğolistan'da Bulunan Eski Türk Anıtları

Ch. Amartuvshin

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 19-21
0 130

Moğolistan'daki Eski Türk Anıt ve Yazıtlarının 1996-1998 Yılları Arasındaki Yeni İnceleme Sonuçları

Takashi Osawa

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 277-286
0 383

KÖLTEGİN YAZITI’NDA KALIPLAŞMIŞ BAZI KELİMELERİN MOĞOLCA ESASINDA YORUMU

Namsrai Gerelmaa

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 37-44
0 141

Moğolcada Çeşitli Türkçe Kelimeler Üzerine

? Elesenqiqige

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 2 Sayfalar: 215-218
0 529

Babürname’de Geçen Askerî Terimler Üzerine (On Military Terms in Baburnama)

Ekrem Gül

Sayı: 2014, Cilt 62, Sayı 1 Sayfalar: 27-104
0 532

KIRGIZLARDA KOYUN KEMİKLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİ, BUNLARIN MİSAFİR AĞIRLAMA SIRASINDAKI DAĞITIMI VE KEMİK İSİMLERİNE ETİMOLOJİK BİR YAKLAŞIM

Kenjegül Kalieva

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 1 Sayfalar: 99-110
0 169

KIPÇAK SÖZLÜKLERİNDEKİ MOĞOLCA UNSURLAR

Sevim Erdem Çiçek

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 1 Sayfalar: 49-98
0 225

Govi-Altay Aymağındaki Runik Yazıtlar ve Tamgalar

Azzaya Badam, Gerelmaa Namsrai, Bayartuul Batjav

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 7-32
0 355