MOĞOLCA DERESÜN-TÜRKÇE YEZ

György Kara

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 43-48
0 573

TÜRKÇE İLE MOĞOLCA ARASINDA ORTAKLAŞAN UNSURLAR VE MOĞOLCANIN TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARINDAKİ YERİ

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 43-52
0 891

TÜRKÇE / ş /, ÇUVAŞÇA / ś / AND MOĞOLCA / ç /

Talât Tekin

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 71-75
0 257

TURKİC / š /, CHUVASH / ś / AND MONGOLIAN / č /

Talât Tekin

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 65-69
0 215

ELEMENTS COMMON TO TURKISH AND MONGOLIAN AND THE PLACE OF MONGOLIAN IN TURKISH LANGUAGE STUDIES

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 31-41
0 765

MONGOLIAN WORDS AND FORMS IN CHAGATAY TURKISH (EASTERN TURKI) AND TURKEY TURKISH (WESTERN TURKI)

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 265-280
0 394

MOĞOLCA İLE TÜRKÇE İLİŞKİLERİ

Ahmet Temir

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 295-300
0 236

Türkçede Moğolca Kalıntılar

Hasan Eren

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 1 Sayfalar: 170-186
0 553

BALKAN TÜRKÇESİ AĞIZLARI İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARI ARASINDA SOSYO-LENGÜİSTİK AÇIDAN KISA BİR KARŞILAŞTIRMA

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 103-118
0 378

KÖLTEGİN YAZITI’NDA KALIPLAŞMIŞ BAZI KELİMELERİN MOĞOLCA ESASINDA YORUMU

Namsrai Gerelmaa

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 37-44
0 210

Moğolcada sayin ve Türkçede sağ Kelimeleri Üzerine

- Zhaorigetu

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 2 Sayfalar: 219-222
0 330

Babürname’de Geçen Askerî Terimler Üzerine (On Military Terms in Baburnama)

Ekrem Gül

Sayı: 2014, Cilt 62, Sayı 1 Sayfalar: 27-104
0 928

KIRGIZLARDA KOYUN KEMİKLERİNİN İSİMLENDİRİLMESİ, BUNLARIN MİSAFİR AĞIRLAMA SIRASINDAKI DAĞITIMI VE KEMİK İSİMLERİNE ETİMOLOJİK BİR YAKLAŞIM

Kenjegül Kalieva

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 1 Sayfalar: 99-110
0 270

KIPÇAK SÖZLÜKLERİNDEKİ MOĞOLCA UNSURLAR

Sevim Erdem Çiçek

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 1 Sayfalar: 49-98
0 447

balavurt, bücür, çeçil, garamsa (lames), lenza, marsık ve suhra KELİMELERİNİN ETİMOLOJİSİ

İrfan Çağatay

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 2 Sayfalar: 341-349
0 478

ÇİNÇAVAT KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ

İrfan Çağatay

Sayı: 2019, Sayı 67 Sayfalar: 185-204
0 275

DİL İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TEYİPCAN ELİYEV’İN ŞİİRLERİNDEKİ ÇİNCE ALINTILAR

Raile Abdulvahit Kaşgarlı

Sayı: 2019, Sayı 68 Sayfalar: 181-204 DOI: 10.32925/tday.2019.34
0 250

İbni Mühennâ Lugati’nde Arapça ve Farsçadan Alıntı Sözcükler

Savaş Karagözlü

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 111-127 DOI: 10.32925/tday.2021.55
0 468

Türkçede Hibrit (Melez) Sözcükler

Hadra Kübra Erkınay Tamtamış

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 253-290
0 697

Govi-Altay Aymağındaki Runik Yazıtlar ve Tamgalar

Azzaya Badam, Gerelmaa Namsrai, Bayartuul Batjav

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 7-32
0 504