Göktürklerle İlgili Çince Kaynaklarda Söylem: Chiu T'ang-Shu'dan Örneklerle

İsenbike Togan

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 353-366
0 831

GÖKTÜRK DÖNEMİ TÜRK MOĞOL BOY İLİŞKİLERİ (542-745)

Ahmet Taşağıl

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 81-104
0 753

Eski Orta Çincedeki Eski Türkçe Akrabalık Terimleri

Alexander Vovın, David Mccraw

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 105-116
0 421

Kazakçadaki Bazı Eski Türkçe Sözcükler Üzerine

Aydar Mirkamal

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 51-60
0 374

Tunyukuk Yazıtı’nın 51. Satırı Üzerine

Yong-sŏng Lı

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 1 Sayfalar: 57-66
0 401

RUNİK TÜRK YAZITLARINDA VE ESKİ UYGUR METİNLERİNDE KADIN HİYERARŞİSİ

Hacer Tokyürek

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 1 Sayfalar: 119-130
0 430

Eski Uygurca Çeviri Metinleri Işığında Orhun Yazıtlarının Söz Varlığına Katkılar (I) (The Vocabulary Contributions of Orkhun Inscriptions in the Old Uyghur Translated Texts (I))

Ablet Semet

Sayı: 2014, Cilt 62, Sayı 1 Sayfalar: 7-18
0 898

HUÁ-YÍ-YÌ-YǓ’DAKİ UYGURCA MALZEME VE SORUNLARI

- Yong, Sŏng Lı

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 1 Sayfalar: 23-36
0 246

Eski Uygurca çımılaş-/çımşılaş-/çımkılaş- Fiilleri Üzerine

Zemire Gulcalı

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 2 Sayfalar: 189-196
0 250

Seul Devlet Üniversitesi Kütüphanesinde Bir Huá-Yí-Yì-Yǔ Nüshasında Bulunan Uygurca Malzeme (II)

Yong-Song Li

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 1 Sayfalar: 7-30
0 266

ESKİ UYGURCADA TİBET BUDİZMİ

Mehmet Ölmez, Uğur Uzunkaya

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 1 Sayfalar: 61-89
0 716

Eski Uygurca İkilemer Üzerine

Mehmet Ölmez

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 2 Sayfalar: 243-311
0 330

UYGUR ATASÖZLERİ VE DEYİMLERİNDE GEÇEN ÇİNCE ALINTILAR ÜZERİNE

Alimcan İnayet

Sayı: 2018, Cilt 66, Sayı 2 Sayfalar: 195-214
0 260

ESKİ UYGURCA ÖLÜLER KİTABI’NDAKİ İKİLEMELER ÜZERİNE

Mehmet Ölmez, Gönül Aris

Sayı: 2019, Sayı 67 Sayfalar: 39-64
0 313

DİL İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TEYİPCAN ELİYEV’İN ŞİİRLERİNDEKİ ÇİNCE ALINTILAR

Raile Abdulvahit Kaşgarlı

Sayı: 2019, Sayı 68 Sayfalar: 181-204 DOI: 10.32925/tday.2019.34
0 250

Eski Türk manzum metinlerinde işletime sokulan alıntı sözcükler

Duygu Yavuz Öz

Sayı: 2020, Sayı 69 Sayfalar: 35-100
0 290

Eski Uygurca Bir Tabirnameye Göre Türklerin Erken Dönem Rüya Yorumlarındaki Değişim Üzerine Mukayeseli Tespitler

Serkan Şen

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 7-29 DOI: 10.32925/tday.2021.51
0 433

ESKİ UYGURCA PĀRĀYAṆAVAGGA’YA İLİŞKİN FRAGMANLAR

Uğur UZUNKAYA

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 7-38 DOI: 10.32925/tday.2022.83
0 473

ESKİ UYGURCA İYİ VE KÖTÜ PRENS ÖYKÜSÜ’NDE EDİM SÖZEL GÜÇ TAŞIYAN FİİLLER ÜZERİNE

Muammer ŞEHİTOĞLU

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 181-206 DOI: 10.32925/tday.2023.100
1529 486

Budizm, Yiyecek ve Yiyecek Sadakası: Eski Uygurca Üç Fragman Üzerine Filolojik İnceleme

Uğur UZUNKAYA

Sayı: 2023, Sayı 76 Sayfalar: 45-72 DOI: 10.32925/tday.2023.103
789 309