UYGURCA ÜZERİNE YENİ YAYINLAR

Şinasi Tekin

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 187-201
0 383

PROTO-TURKIC: RECONSTRUCTION PROBLEMS

Gerhard Doerfer

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 1-59
0 253

MATERIALIEN ZUM UIGURISCHEN ONOMASTICON I

Peter Zieme Zıeme

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 71-86
0 251

ESKİ TÜRKÇE buyla VE baγa SANLARI ÜZERİNE

Semih Tezcan

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 53-69
0 396

TÜRKÇEDE ÇOCUK KAVRAMI

Saadet Çağatay

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 1-16
0 476

ÜRETİMSEL-DÖNÜŞÜMLÜ DİLBİLGİSİNİN TÜRKÇE’YE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR GÖZLEM

Ayhan Sezer

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 165-172
0 339

NOTES ON MENGES’S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HALIS’S STORY OF IBRAHIM

A.j.e. Bodroglıgetı

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 191-239
0 201

TÜRK DİLİNİN ÉTYMOLOGIQUE SÖZLÜĞÜNE KATKILAR

Hasan Eren

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 1-15
0 491

TÜRKÇEDE TÜMCELERİN ADLAŞTIRILMASINA DÖNÜŞÜMLÜ-ÜRETKEN YAKLAŞIM

SABRİ Koç

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 173-180
0 347

KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE

Doğan Aksan

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 17-21
0 297

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZVARLIĞI VE TARİHSEL SÖZLÜĞÜ

Cem Dilçin

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 23-38
0 665

MOĞOLCA DERESÜN-TÜRKÇE YEZ

György Kara

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 43-48
0 546

TÜRKÇEDE KİP OLGUSU ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Ahmet Kocaman

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 81-85
0 296

ESKİ TÜRKLERDE EDEBİ DİL VAR MIYDI?

E.r. Tenişev

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 157-161
0 283

TÜRKMEN TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ

İlhan Çeneli

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 29-84
0 461

TÜRKÇE’DE - N ZARF-FİİL EKİ İLE -PAN/-PEN EKİ VE TÜREMELER

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 155-165
0 819

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİNDE YAZILMIŞ İKİ TIP KİTABINDA YER ALAN SAĞLIK BİLGİSİ TERİMLERİ

Zafer Önler

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 89-130
0 418

TÜRKÇE’DE SAYI SİSTEMİNİN DERİN YAPISI: “BİR”İN VE “SIFIRIN” ALOMORFLARI OLARAK “/O/“ (*)

Efrasiyap Gemalmaz

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 71-84
0 272

TÜRKÇE İLE MOĞOLCA ARASINDA ORTAKLAŞAN UNSURLAR VE MOĞOLCANIN TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARINDAKİ YERİ

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 43-52
0 829

TÜRKÇE / ş /, ÇUVAŞÇA / ś / AND MOĞOLCA / ç /

Talât Tekin

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 71-75
0 230