ESKİ TÜRK YAZI DİLİNİN YAŞIYLE İLGİLİ YENİ ARAŞTIRMALAR

Doğan Aksan

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 133-141
0 279

DİLBİLİMDE YOZ-YORUM İŞLEMİ

Özcan Başkan

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 65-80
0 220

TÜRKÇEDE ÖNCEDEN KESTİRİLEMEZ NİTELİKTEKİ ALOMORFLAR

Lars Johanson

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 121-126
0 157

TEMEL SÖZCÜKLER VE ALTAY DİLLERİ SORUNU

Gerhard Doerfer

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 1-16
0 190

1993 YESEVİ YILININ ARDINDAN

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 231-252
0 135

Türkçede Şimdiki Zaman Kavramı, Çekimleri ve Ekleri

Vahıt Türk

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 291-340
0 471

Eski Anadolu Türkçesinde Ol- Cevheri Fiili

Zikri Turan

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 265-289
0 809

Alıcı Kuş Adları Denemesi

Ümüt Çınar

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 15-104
0 280

Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam Yükleri

Cevdet Şanlı

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 237-244
0 349

Türkçe Öğretimi Bakımından Dil Bilgisi Terimi ve Kavram Olarak Olumluluk-Olumsuzluk

Muhsine Börekçi

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 44-61
0 179

"-Duhcan/-Dükcen Sona/Sora" ZARF FİİLİ ÜZERiNE

Mehmet Dursun Erdem

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 21-27
0 173

Beyin ve Dil İlişkisi

Gülmira Sadiyeva

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 2 Sayfalar: 127-146
0 148

Soyka Sözü Hakkında

Mustafa Sarı

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 1 Sayfalar: 99-106
0 277

Gebermek Kelimesinin Kökeni Üzerine

Seyfullah Türkmen

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 130-134
0 440

TÖKEZLEMEK KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE

Seyfullah Türkmen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 185-188
0 172

TÜRKÇE DİL BİLGİSİNDE TERMİNOLOJİ SORUNU

Celal Demir

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 81-100
0 213

TÜRKÇE DİL BİLGİSİNDE DURUM VE TAMLAYICI KONUSU

Muna Yüceol Özezen

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 145-164
0 577

Davranışsal Dil Bilimine Kısa Bir Bakış: L. Bloomfield ve B. F. Skinner Yaklaşımları

Kerim Demirci

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 1 Sayfalar: 63-70
0 186

ÖLÜ VE ÖLÜMLE İLGİLİ ANLATILAR KATALOĞU: XII

Nevzat Gözaydın

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 21-42
0 358

SÖZ DİZİMİ BİRİMLERİ ÜZERİNE

Viktor Guzev

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 43-46
0 356