Türkçede Fiil Birleşmeleri

Annemarie Von Gabain

Sayı: 1953, Cilt 1 Sayfalar: 16-28
0 290

Verbalkompositionen im Türkischen

Annemarie Von Gabain

Sayı: 1953, Cilt 1 Sayfalar: 1-15
0 220

MAİTRİSİMİT NOM BİTİG

Osman F. Sertkaya

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 253-271
0 218

MAİTRİSİMİT NOM BİTİG III

Osman F. Sertkaya

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 275-280
0 179

TÜRKÇE’DE - N ZARF-FİİL EKİ İLE -PAN/-PEN EKİ VE TÜREMELER

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 155-165
0 644

ESKİ TÜRKÇE’NİN GRAMER YAPISI VE ÖRNEK OLARAK FİİLDEN İSİM YAPAN –l EKİ

NECMETTİN Hacıeminoğlu

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 65-80
0 502

GÖKTÜRKÇEDE İSİMDEN FİİL TÜRETEN EKLER VE KÖKEN YAPILARI ÜZERİNE

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 141-149
0 212

1993 YESEVİ YILININ ARDINDAN

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 231-252
0 150

BİRLEŞİK FİİLLER VE VURGU: -İVER- ŞEKLİNİN GÖREVLERİNİ TESPİTTE VURGUNUN ROLÜ

Nurettin Demir

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 83-94
0 160

Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 159-165
0 674

Eski Anadolu Türkçesinde Ol- Cevheri Fiili

Zikri Turan

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 265-289
0 834

Kumuk Türkçesi'nde Fiil

Çetin Pekacar

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 221-235
0 454

İsme Gelen Ekleri de Alan Bir Fiil Gövdesi: Belir

Nevzat Özkan

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 213-220
0 264

Fiil Çatısı Üzerine

Elvira A. Grunina

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 195-213
0 165

Tıbb-ı Nebevi'de İsim Çekimi Ekleri

Önder Çağıran

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 354-384
0 166

Eski Anadolu Türkçesinde Edatlara Kurulan Zarf-fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 396-428
0 634

Türkçede Sıfat-Fiil Eklerinin Kalıcı İsim Oluşturma İşlevleri

Ramazan Salman

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 188-223
0 409

Bugünkü Uygur Türkçesinde Birleşik Fiiller

Hatice Yiğitbaşı

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 365-380
0 1059

Türkiye Türkçesinde Basit ve Birleşik Zarf-Fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 279-364
0 394

Runik Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası

İsmail Doğan

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 151-173
0 446