"-Duhcan/-Dükcen Sona/Sora" ZARF FİİLİ ÜZERiNE

Mehmet Dursun Erdem

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 21-27
0 122

TÜRKÇE DİL BİLGİSİNDE TERMİNOLOJİ SORUNU

Celal Demir

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 81-100
0 165

Türkiye-Türkçesinde İsimden +lA-mAk eki ile Yapılan Fiillerin - Etimoloji Göz Önünde Tutularak - Anlam Bilimsel ve Cümle Bilimsel Araştırılması

Esin İLERİ Ecer

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 41-152
0 108

Kazakçadaki Bazı Eski Türkçe Sözcükler Üzerine

Aydar Mirkamal

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 51-60
0 136

Eski Türk Yazıtları ve Kazakçadaki Ortak Kelimeler

Elmira Kaljanova

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 2 Sayfalar: 223-244
0 140

KARA-KIRGIZ DİL BİLİMİ NOTLARI

György Almássy, Çev. Hüsnü Çağdaş Arslan

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 1 Sayfalar: 87-101
0 251

RUS ÖĞRENCİLERE TÜRKÇENİN ZAMAN PARADİGMASININ ANLATILMASI İLE İLGİLİ YÖNTEMLER

Elena Oganova

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 2 Sayfalar: 189-201
0 93

KAZAKÇADA ḲASḲIR “KURT” SÖZCÜĞÜ

Emin Oba

Sayı: 2022, Sayı 73 Sayfalar: 191-199 DOI: 10.32925/tday.2022.79
2615 432

MANAS DESTANI’NDA ESKİ TÜRKÇEYE ÖZGÜ GRAMER UNSURLARI

Nurdin USEEV

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 39-50 DOI: 10.32925/tday.2022.84
853 236

DİLİN BİLİMİ MÜMKÜN MÜDÜR?

Caner KERİMOĞLU

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 69-100 DOI: 10.32925/tday.2022.86
494 436