UNUTULMUŞ BİR EK Mİ?

Orhan Şaik Gökyay

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 183-185
0 463

BİR UYGUR ŞİİRİ HAKKINDA NOT

Şinasi Tekin

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 61-63
0 276

ÖN TÜRKÇEDE ÜNSÜZ YİTİMİ

Talât Tekin

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 35-51
0 274

TÜRK DİLİNİN ÉTYMOLOGIQUE SÖZLÜĞÜNE KATKILAR

Hasan Eren

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 1-15
0 528

TÜRKÇEDE “-MAL” VE “-MEL” EKİ ÜZERİNE

Orhan Şaik Gökyay

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 23-32
0 406

ÖYDİN ÖYGE KÖÇMEK-Nİ BEYÂNI II

Reşid Rahmeti Arat

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 3-28
0 368

EBİ VERDİ: İRANDA, BİR TÜRK DİYALEKTİ

Osman Nedim Tuna

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 215-245
0 328

HOMBUR OYUNUNDA ESKİ GELENEKLER

Nuri Yüce

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 95-99
0 436

LES VARIANTES ANATOLIENNES ET UZBEKS DU RÉCIT “TAHİR ET ZÜHRE”

Fikret Türkmen

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 77-82
0 218

ESKİ TÜRKÇEDE BUDDHA’NIN 32 LAKSANASI

F. Sema Barutçu

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 11-33
0 393

BEY BÖYREK HİKAYESİNDEKİ KIYAFET DEĞİŞTİRME MOTİFİ İLE DİĞER BAZI MOTİFLERİN ANADOLU MASALLARINDA GÖRÜLMESİ

SAİM Sakaoğlu

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 130-139
0 821

ÖZBEK HALQININ ETNOGENEZİ VA ÖZBEK TİLİNİN ŞAKLLANİŞİ

G.a. Abdurahmanov

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 1-7
0 275

YAZILI DEVİRLERDEKİ GELİŞMELERE GÖRE ESKİ TÜRKÇENİN YAŞI

ZEYNEP Korkmaz

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 353-370
0 1832

-AN/-EN EKLİ YENİ ŞEKİLLER VE ÖRNEKLERİ ÜZERİNE

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 335-352
0 485

ESKİ TÜRKÇE’NİN GRAMER YAPISI VE ÖRNEK OLARAK FİİLDEN İSİM YAPAN –l EKİ

NECMETTİN Hacıeminoğlu

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 65-80
0 844

ESKİ TÜRKÇE ALFABEDEKİ ÜNSÜZLERİ BELİRTEN İŞARETLERİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ

Elisa Cebrayiloğlu Şükürlü

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 189-192
0 263

“DİL SİSTEMİNDEKİ ESKİ TÜRKÇE UNSURLAR: REKONSTRÜKSİYON PROBLEMLERİ”

Erden Z. Kacibekov

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 81-84
0 275

CLASSICAL UZBEK (CHAGATAY) AÇUQ YARUQ: AN EXAMPLE OF LEXICALIZATION OF COORDINATED WORDS

Andras J.e. Bodroglıgetı

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 1-7
0 240

ESKİ TÜRK ŞİİR GELENEĞİ VE HECE VEZNİNİN OLUŞUMU

Tofik Davudoğlu Melikov

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 149-153
0 366

BAMSI BEYREK İLE ALPAMIŞ DESTANININ COĞRAFYASI

Metin Ergun

Sayı: 1992, Cilt 40 Sayfalar: 75-80
0 529