MAİTRİSİMİT NOM BİTİG III

Osman F. Sertkaya

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 275-280
0 253

TÜRKMEN TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ

İlhan Çeneli

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 29-84
0 461

MİLLİ DEVİRDEN ÖNCEKİ KAZAK EDEBİ DİLİ

Rabiga Galiyevna Sızdıkova

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 309-311
0 185

ÇAĞDAŞ KAZAK TÜRKÇESİYLE GÖKTÜRK YAZITLARINDAKİ KELİME VE DEYİMLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER

O.kemal Kayra, Şinar Bolatova Bolatova

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 179-191
0 441

Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça-Türkçe Sözlükler

Yusuf Öz

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 177-187
0 243

Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğüne Yeni Katkılar

Hasan Eren

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 106-160
0 358

Beyin ve Dil İlişkisi

Gülmira Sadiyeva

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 2 Sayfalar: 127-146
0 233

Coğrafi Adların Etimolojik Sözlüğü

Hasan Eren

Sayı: 2003, Cilt 51, Sayı 2 Sayfalar: 170-186
0 293

Soyka Sözü Hakkında

Mustafa Sarı

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 1 Sayfalar: 99-106
0 749

SÖZLÜKLERDE SULARINDA KELİMESİ VE KÖKENİ

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 139-148
0 905

Davranışsal Dil Bilimine Kısa Bir Bakış: L. Bloomfield ve B. F. Skinner Yaklaşımları

Kerim Demirci

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 1 Sayfalar: 63-70
0 266

SÖZ DİZİMİ BİRİMLERİ ÜZERİNE

Viktor Guzev

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 43-46
0 528

ANDAY ŞİİRİNDE NESNENİN YADSINMASI VE ANLAMIN İTİLMESİ İZLEĞİNİN POETİK SÖYLEME DÖNÜŞÜMÜ

Mitat Durmuş

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 7-20
0 349

‘DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDEKİ KALIPLAŞMIŞ AD-FİİLLERİN VE SIFAT-FİİLLERİN YAZI DİLİNDE KULLANILIRLIK DURUMLARI

Hülya Savran

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 1 Sayfalar: 51-92
0 410

DERLEM, BİLGİSAYAR DESTEKLİ SÖZLÜK BİLİMİ, EŞ DİZİMLİLİK VE OTOMATİK TERİM ÇIKARIMI

Bekir Tahir Tahiroğlu

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 1 Sayfalar: 183-197
0 328

ANKARA AĞIZLARI SÖZLÜĞÜ ÖRNEĞİNDE AĞIZ SÖZLÜKÇÜLÜĞÜ HAKKINDA BAZI TESPİTLER

Nurettin Demir, Süer Eker

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 91-102
0 221

TÜRK HUKUK DİLİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR I

İbrahim Ahmet Aydemir

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 19-36
0 272

Kazakçadaki Bazı Eski Türkçe Sözcükler Üzerine

Aydar Mirkamal

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 51-60
0 333

Current Trends in Altaic Linguistics, A Festschrift for Professor Emeritus Seong Baeg-in on his 80th Birthday

Uğur Uzunkaya

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 1 Sayfalar: 157-160
0 202

Eski Türk Yazıtları ve Kazakçadaki Ortak Kelimeler

Elmira Kaljanova

Sayı: 2013, Cilt 61, Sayı 2 Sayfalar: 223-244
0 262