“MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ” VE “ALTAN TOPÇİ”NİN TÜRK DİLİ VE KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuncer Gülensoy

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 25-30
0 23

TÜRK DEVLET KURUCULARI OLARAK BİLGE KAĞANDAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 243-256
0 36

TÜRK DİLİNDE KELİME BAŞI ÜNSÜZÜ ÜZERİNE

Gürer Gülsevin

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 173-200
0 102

TANITMA, TAHLİL VE TENKİTLER

Naciye Güngörmüş

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 299-306
0 28

Türk Dilinde Ek-Ses İlişkisi

Ahmet B. Ercilasun

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 40-47
0 37

Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 48-54
0 94

Rus Dilinde Türk Dili Yadigarları

Ahmet Caferoğlu

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 1-39
0 33

Türk Dilinin Eski Kültür Mirasının Anadolu Ağızlarındaki Devamı

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 158-167
0 394

Göytürk Dilinde Gelecek Zaman Anlayışının İfadesi

Ebülfez Recebov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 291-296
0 54

Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğüne Yeni Katkılar

Hasan Eren

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 106-160
0 51

Türk Dilinin Sözcük Tarihi Açısından Önemli Bir Eser Et-Tuhfetü'z-Zekiyye Fi'l-Lûgati't-Türkiyye

Paşa Yavuzarslan

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 1 Sayfalar: 152-162
0 34

Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 99-105
0 66

Osmaniye İli Ağzında ol- Yardımcı Fiilinin Yaklaşma İfade Eden Tasvir Yardımcı Fiili Olarak Kullanımı

Mustafa Tanç

Sayı: 2004, Cilt 52, Sayı 2 Sayfalar: 123-129
0 56

TÜRKÇENİN GÜCÜ VE ATATÜRK

İdris Karakuş

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 155-164
0 36

ATATÜRK ŞAİR MİYDİ?

Şule Perinçek

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 175-191
0 30

Rusça Konuşurlara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi: Tarihî Arka Planı, Eserler ve Ders Materyalleri

Ayşe Dağ Pestil

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 1 Sayfalar: 31-42
0 32

İbni Mühennâ Lugati’nde Arapça ve Farsçadan Alıntı Sözcükler

Savaş Karagözlü

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 111-127 DOI: 10.32925/tday.2021.55
0 76