İbni Mühennâ Lugati’nde Arapça ve Farsçadan Alıntı Sözcükler

Savaş Karagözlü

Sayı: 2021, Sayı 71 Sayfalar: 111-127 DOI: 10.32925/tday.2021.55
0 16