ESKİ TÜRKÇE ALFABEDEKİ ÜNSÜZLERİ BELİRTEN İŞARETLERİN İMLÂ ÖZELLİKLERİ

Elisa Cebrayiloğlu Şükürlü

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 189-192
0 263

Til ve İmla Metodikası Meseleleri Adlı Eserinin Işığında Bekir Çobanzade'nin Dil ve İmla Öğretileriyle İlgili Düşünceleri

Kenan Acar

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 7-13
0 216

Dede Korkut Kitabının Dresden Yazmasındaki Bazı Kelime ve Şekillerin İmla Özelliklerine Dayanılarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üzerine

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 131-152
0 389

Göktürk Yazıtlarında Eklerin İmla Kuralları

Ali İsa Şükürlü, Elşen Şükürlü

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 347-352
0 274

ÇİFT ÜNSÜZLE BAŞLAYAN KELİMELERİN YAZIM SORUNU

Cemil Ekiyor

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 1 Sayfalar: 1-17
0 330

ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ NUR-NAME

Perihan ÖLKER, Gökhan ÖLKER

Sayı: 2023, Sayı 75 Sayfalar: 7-32 DOI: 10.32925/tday.2023.93
0 627