ESKİ TÜRK ŞİİR GELENEĞİ VE HECE VEZNİNİN OLUŞUMU

Tofik Davudoğlu Melikov

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 149-153
0 295

MANİHEİST VE BUDDHİST ÇEVRELERDE TÜRK ŞİİRİ

F.sema Barutçu

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 69-87
0 529

ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’NİN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Can Şen, Serpil Akgül

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 2 Sayfalar: 93-105
0 657

XIX. ASIR KERKÜK ŞUARASINDAN SEYYİD ŞÜKRÎ VE DÎVÂN’I

Yağız Yalçınkaya

Sayı: 2019, Sayı 68 Sayfalar: 113-156 DOI: 10.32925/tday.2019.32
0 521