TÜRK ŞİİRİNDE DÖRTLÜK TARZININ DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 89-95
0 397

ESKİ TÜRK ŞİİR GELENEĞİ VE HECE VEZNİNİN OLUŞUMU

Tofik Davudoğlu Melikov

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 149-153
0 330

ÂSAF HÂLET ÇELEBİ’NİN GAZELLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Can Şen, Serpil Akgül

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 2 Sayfalar: 93-105
0 716

BUDDHISTISCHE ERZÄHLUNGEN AUS DEM ALTEN ZENTRALASIEN EDITION DER ALTUIGURISCHEN DAŚAKARMAPATHĀVADĀNAMĀLĀ, JENS WILKENS

Mehmet Ölmez

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 1 Sayfalar: 147-151
0 194

XIX. ASIR KERKÜK ŞUARASINDAN SEYYİD ŞÜKRÎ VE DÎVÂN’I

Yağız Yalçınkaya

Sayı: 2019, Sayı 68 Sayfalar: 113-156 DOI: 10.32925/tday.2019.32
0 546