TÜRK DEVLET KURUCULARI OLARAK BİLGE KAĞANDAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 243-256
0 374

ORHON YAZITLARINDA BİRLEŞİK CÜMLELER VE BAŞ CÜMLE İLE YARDIMCI CÜMLE İLİŞKİLERİ

Mertol Tulum

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 193-205
0 458

GÖKTÜRK YAZITLARININ TÜRK İSKAN (YERLEŞME) TARİHİNDEKİ YERİ

Tuncer Baykara

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 17-29
0 255

GÖKTÜRK YAZITLARI İLE ANADOLU-TÜRK FOLKLORUNDAKİ PARALELLİKLER ÜZERİNE

Saim Sakaoğlu

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 155-166
0 212

GÖKTÜRK YAZITLARINDA SÖZ SANATLARI GÜÇLÜ ANLATIM YOLLARI

Doğan Aksan

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 1-12
0 682

KÖL TİGİN YAZITI BİR NUTUK METNİ MİDİR?

AHMET BİCAN Ercilasun

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 31-39
0 2292

GÖKTÜRK YAZITLARINDA KELİMELERİN NOKTALANMASI ÖZELLİKLERİ

Elisa Cebrailoğlu Şükürlü

Sayı: 1993, Cilt 41 Sayfalar: 121-134
0 177

YENİSEY YAZITLARININ YAYINLARINDAKİ BAZI OKUMA VE ANLAMLANDIRMALARIN DÜZELTİLMESİ, YENİ OKUMA VE ANLAMLANDIRMA TEKLİFLERİ

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1993, Cilt 41 Sayfalar: 67-75
0 203

1893’TEN 1993’E

Hasan Eren

Sayı: 1993, Cilt 41 Sayfalar: 21-26
0 358

VILHELM THOMSEN’IN ÇALIŞMALARI VE KIRGIZİSTAN’DA BULUNAN GÖKTÜRK YAZITLARI

Çetin Cumaguloviç Cumagulov

Sayı: 1993, Cilt 41 Sayfalar: 99-114
0 377

KIZIL KUM (ULAAN GOM) YAZITINDA GEÇEN KİŞİ ADI ÜZERİNE

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 137-144
0 206

ULAANGOM YAZITI ÜZERİNE İLAVE DÜŞÜNCELER

Aleksandr M. Şçerbak

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 131-136
0 200

ÇAĞDAŞ KAZAK TÜRKÇESİYLE GÖKTÜRK YAZITLARINDAKİ KELİME VE DEYİMLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER

O.kemal Kayra, Şinar Bolatova Bolatova

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 179-191
0 383