TÜRKOLOJİDE ELEŞTİRİ SORUNLARI

Gerhard Doerfer

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 87-99
0 285

TÜRKÇENİN SAYICA EŞ HECELİ İKİLEMELERİNDE SIRALAMA KURALLARI VE TABİÎ BİR ÜNSÜZ DİZİSİ

Osman Nedim Tuna

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 163-228
0 248

ORTA ASYA ARAŞTIRMALARININ YENİ NETİCELERİ (NEUE ERGEBNISSE DER ZENTRALASIEN FORSCHUNG)

Osman F. Sertkaya

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 239-246
0 277

TÜRKİSTANLI BİLGİN ABDURRAUF FITRAT’IN TÜRKOLOJİ SAHASINDAKİ UNUTULMUŞ ESERLERİ

Timur Kocaoğlu

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 101-112
0 179

UYGUR YAZISIYLA YAZILMIŞ UYGUR YAZITLARINA DAİR BAZI DÜŞÜNCELER

Peter Zıeme

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 229-237
0 292

VI. MİLLÎ TÜRKOLOJİ KONGRESİ (24-29 EYLÜL 1984, İstanbul)

Halil Açıkgöz

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 339-345
0 180

MISCELLANEA CUMANICA (XVIII) NOTES DE CRITIQUWE TEXTUELLE

Par Vladimir Drımba

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 1-10
0 170

JAPONYA’DAGÖKTÜRKLER VE UYGURLARLA İLGİLİ OLARAK JAPONCA YAYINLANAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOGRAFYASI

Hayaşi Tooru, Umemura Hiroşi

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 211-254
0 310

“TÜRKOLOJİDE ELEŞTİRİ SORUNLARI” ÜZERİNE

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 137-189
0 229

TÜRKOLOJİDE YENİ BİR YAYIN: HISTORY OF KHOREZM

KEMAL Sılav

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 389-393
0 176

PROF. DR. NİKOLAY ALEKSANDROVİÇ BASKAKOV’UN HAYATI VE TÜRKOLOJİ BİLİMİNE HİZMETLERİ

Nuri Yüce

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 1-30
0 352

Münih Üniversitesi Yakın Doğu Tarih ve Kültürü İle Türkoloji Enstitüsü Ve Çalışmaları

Bülent Gül

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 290-312
0 431

KÖK TÜRK HARFLİ METİNLER VE KÖK TÜRKLERLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAYIMLANMIŞ ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI (DENEME)

Erhan Aydın, Galip Güner

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 33-82
0 271

SUSSAM GÖNÜL RAZI DEĞİL SÖYLESEM KÂR EYLEMEZ

Rıdvan Öztürk

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 2 Sayfalar: 115-130
0 188

MACAR ARŞİV BELGELERİNİN IŞIĞINDA I. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA AVUSTURYA-MACARİSTAN TOPRAKLARINDA BULUNAN TATAR ESİR KAMPLARINDA YAŞAM, TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI VE IGNÁC KÚNOS (1915-1918)

Melek Çolak

Sayı: 2019, Sayı 67 Sayfalar: 231-256
0 308