OĞUZ KAĞAN DESTANI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

A.b. Ercilasun

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 13-16
0 201

DEDE KORKUT KİTABI İLE OĞUZ DESTANI ARASINDAKİ MÜNASEBETLER

Ahmet Bican Ercilasun

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 70-89
0 271

DEDE KORKUT KİTABI’NIN ESKİ VE YAZILI KAYNAKLARI HAKKINDA (TOPKAPI SARAYINDAKİ OĞUZ DESTANI PARÇALARI İLE KARŞILAŞTIRMA)

Bahaeddin Ögel

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 113-128
0 197

MANAS DESTANI MATERYALLERİNE GÖRE KIRGIZLARIN VE TÜRKMENLERİN ETNO-KÜLTÜREL İLİŞKİLERİNİN KAYNAKLARI

İ.b. Moldobayev

Sayı: 1992, Cilt 40 Sayfalar: 91-96
0 149

BAMSI BEYREK İLE ALPAMIŞ DESTANININ COĞRAFYASI

Metin Ergun

Sayı: 1992, Cilt 40 Sayfalar: 75-80
0 158

DESTANIN TARİFİ

Emine Gürsoy Naskali

Sayı: 1992, Cilt 40 Sayfalar: 1-8
0 65

OĞUZ KAĞAN DESTANI ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1992, Cilt 40 Sayfalar: 9-27
0 68

Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 159-165
0 265

Ergene kon=Ergin kün mü?

Dursun Yıldırım

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 61-149
0 93

Fiil Çatısı Üzerine

Elvira A. Grunina

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 195-213
0 66

Dede Korkut Destanları ve Sentaktik Paralelizmde Eksiltili Yapıların Rolü

Kerime Üstünova

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 161-169
0 170

Dede Korkut Kitabı ve Slav Destanları

Metin Ekici

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 51-60
0 159

Hakas Destanları ve Kitabi-Dede Gorgud

Güllü Yoloğlu

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 2 Sayfalar: 125-132
0 85

Dede Gorgud Destanlarının Tarihine Bir Bahış

Cevat Heyet

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 2 Sayfalar: 77-81
0 71

L, N, R'den Sonra Niçin T?

Ahmet B. Ercilasun

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 191-194
0 66

Türkiye Türkçesinde İkili Çatı Sorunu ve Bunun Öğretimi ile İlgili Meseleler

Engin Yılmaz

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 250-289
0 96

TÜRKİYE’DE MODERNLEŞMENİN OLUŞUMU VE CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ROMANINDA BATILILAŞMA OLGUSU : ”KİRALIK KONAK”, “SÖZDE KIZLAR”, “YAPRAK DÖKÜMÜ”

Ülkü Ayşe Oğuzhan

Sayı: 2007, Cilt 55, Sayı 1 Sayfalar: 111-144
0 379

DEDEM KORKUT KİTABI

Muharrem Daşdemir

Sayı: 2010, Cilt 58, Sayı 2 Sayfalar: 67-90
0 91

Kadı ve Uğru Destanı’nın Yeni Bir Nüshası Hikȃyet-i Kadı ve Düzd

Murat Muratoğlu

Sayı: 2021, Sayı 72 Sayfalar: 53-71
0 196

MANAS DESTANI’NDA ESKİ TÜRKÇEYE ÖZGÜ GRAMER UNSURLARI

Nurdin USEEV

Sayı: 2022, Sayı 74 Sayfalar: 39-50 DOI: 10.32925/tday.2022.84
445 151