ESKİ TÜRKÇE buyla VE baγa SANLARI ÜZERİNE

Semih Tezcan

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 53-69
0 396

TÜRKÇEDE ÇOCUK KAVRAMI

Saadet Çağatay

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 1-16
0 476

THE INDIFFERENCE STAGE OF TURKISH SUFFIX VOCALISM

Lars Johanson

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 151-156
0 241

ÜRETİMSEL-DÖNÜŞÜMLÜ DİLBİLGİSİNİN TÜRKÇE’YE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR GÖZLEM

Ayhan Sezer

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 165-172
0 339

TÜRK DİLİNİN ÉTYMOLOGIQUE SÖZLÜĞÜNE KATKILAR

Hasan Eren

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 1-15
0 491

TÜRKÇEDE TÜMCELERİN ADLAŞTIRILMASINA DÖNÜŞÜMLÜ-ÜRETKEN YAKLAŞIM

SABRİ Koç

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 173-180
0 347

KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE

Doğan Aksan

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 17-21
0 297

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZVARLIĞI VE TARİHSEL SÖZLÜĞÜ

Cem Dilçin

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 23-38
0 665

KAŞGARLI’DAN GÜNÜMÜZE GELEN ATASÖZLERİ

Kaya Türkay

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 39-42
0 429

MOĞOLCA DERESÜN-TÜRKÇE YEZ

György Kara

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 43-48
0 546

TÜRKÇEDE KİP OLGUSU ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Ahmet Kocaman

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 81-85
0 296

ESKİ TÜRKLERDE EDEBİ DİL VAR MIYDI?

E.r. Tenişev

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 157-161
0 283

TÜRKMEN TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ

İlhan Çeneli

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 29-84
0 461

YUGOSLAVYA TÜRKLERİ’NİN BASIN DİLİ ÜZERİNE LENGÜİSTİK BİR ARAŞTIRMA

Mirjana Teodosıevıc

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 167-213
0 603

TÜRKÇE’DE - N ZARF-FİİL EKİ İLE -PAN/-PEN EKİ VE TÜREMELER

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 155-165
0 819

BIBLIOGRAPY OF MODERN LINGUISTIC WORK ON TURKISH

Robert Underhıll

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 247-265
0 281

YUGOSLAVYA’DA TÜRK HALK EDEBİYATI ÜZERİNDE YAPILAN DERLEME ÇEVİRİ VE ARAŞTIRMALAR ÜZERİNDE BİR BİBLİYOGRAFYA

Hamdi Hasan

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 315-338
0 359

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİNDE YAZILMIŞ İKİ TIP KİTABINDA YER ALAN SAĞLIK BİLGİSİ TERİMLERİ

Zafer Önler

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 89-130
0 418

XVII. YÜZYILDA YAYIMLANMIŞ BİR TÜRK ATASÖZLERİ VE VECİZELERİ DERLEMESİ

Vladimir Drimba

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 9-26
0 299

TÜRKÇE’DE SAYI SİSTEMİNİN DERİN YAPISI: “BİR”İN VE “SIFIRIN” ALOMORFLARI OLARAK “/O/“ (*)

Efrasiyap Gemalmaz

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 71-84
0 272