M.s. Fomkın

Anahtar Kelimeler: SULTAN VELED, ŞİİR

Özet

Ben bildirimi bu mükemmel şehirde okumayı kendim için çok büyük bir şeref sayıyorum. Türk edebiyatının kurucularından biri olan meşhur şeyh Muhammed Bahaeddin Sultan Veled kadim Konya'da medfundur. Bildirimin konusu, Sultan Veled'in Türk manzumelerinin şiir sanatıdır.