Günay Kut

Anahtar Kelimeler: ANADOLU, ŞİİR

Özet

Anadolu'nun Türkleşmesi Alp Arslan (1063-1072)'ın Anadolu'ya gelmesiyle gerçekleşmiştir. 11. Yüzyılda Sultan Melikşah (1072-1092) tarafından kurulan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nda kültür ve devlet dili Farsça idi. Fakat şurası muhakkak ki bu Türk Sultanları ve ona bağlı olan halk Türkçe konuşuyordu.