BİR UYGUR ŞİİRİ HAKKINDA NOT

Şinasi Tekin

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 61-63
0 261

ANADOLU AĞIZLARI ÜZERİNDEKİ ARAŞTIRMALARIN BUGÜNKÜ DURUMU VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 143-172
0 375

RUMELİ AĞIZLARININ SES BİLGİSİ ÜZERİNE BİR DENEME

Doç. Dr. Tuncer Gülensoy

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 87-147
0 299

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİNDE YAZILMIŞ İKİ TIP KİTABINDA YER ALAN SAĞLIK BİLGİSİ TERİMLERİ

Zafer Önler

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 89-130
0 418

TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİNİN ANADOLU VE ÖZBEK VARYANTLARI

Fikret Türkmen

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 83-88
0 1405

BEY BÖYREK HİKAYESİNDEKİ KIYAFET DEĞİŞTİRME MOTİFİ İLE DİĞER BAZI MOTİFLERİN ANADOLU MASALLARINDA GÖRÜLMESİ

SAİM Sakaoğlu

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 130-139
0 790

DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN ANADOLU VE RUMELİNDE YAŞAYAN KOLLARI

FİKRET Türkmen

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 157-177
0 751

DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN ANADOLU VE RUMELİ’DEKİ İZLERİ: “KAM PÜRE OĞLU BAMSI BEYREK DESTANI”NIN BÜNYAN; “DELİ DUMRUL DESTANI”NIN RUMELİ VARYANTI

Tuncer Gülensoy

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 97-111
0 304

“KİTAB-I DEDE GORGUD” ŞE’RLERİ HAGGINDA BİR NEÇE SÖZ

Veliyev Veliyev

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 61-67
0 309

EDEBİ ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ TARİHİNDE BAZI GENEL ÖZELLİKLER

ELENA MARKOVNA Napolnova

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 331-334
0 372

GÖKTÜRK YAZITLARI İLE ANADOLU-TÜRK FOLKLORUNDAKİ PARALELLİKLER ÜZERİNE

Saim Sakaoğlu

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 155-166
0 250

TÜRK ŞİİRİNDE DÖRTLÜK TARZININ DOĞUŞU VE GELİŞMESİ

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 89-95
0 397

ARUZUN ANADOLU’DAKİ GELİŞME ÇİZGİSİ

Mustafa İsen

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 119-125
0 244

ESKİ TÜRK ŞİİR GELENEĞİ VE HECE VEZNİNİN OLUŞUMU

Tofik Davudoğlu Melikov

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 149-153
0 330

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE SAYI ADLARI VE KULLANILIŞLARI

Zeki Kaymaz

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 5-17
0 308

DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK VE TÜRK HALK ŞİİRİ

Saim Sakaoğlu

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 97-111
0 1843

SULTAN VELED (1226-1312)’İN ŞİİR SANATI VE TÜRK ŞİİR GELENEĞİ

M.s. Fomkın

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 137-148
0 1539

DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TE ARUZ VEZNİYLE YAZILMIŞ ŞİİRLER

Kemal Eraslan

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 113-117
0 288

MANİHEİST VE BUDDHİST ÇEVRELERDE TÜRK ŞİİRİ

F.sema Barutçu

Sayı: 1991, Cilt 39 Sayfalar: 69-87
0 551

-Ik EKİNİN ANADOLU AĞIZLARINDA KULLANILIŞI

Ahmet Buran

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 11-18
0 326