Mustafa İsen

Anahtar Kelimeler: ARUZ, ANADOLU

Özet

Din birliği üzerine kurulan büyük medeniyetlerin içlerine aldıkları çeşitli ulusların kültürlerini, az çok müşterek bir hüviyete büründürdükleri bilinen bir gerçektir. İslam medeniyeti ise bunun en karakteristik örneklerinden birini teşkil eder.