Kemal Eraslan

Anahtar Kelimeler: DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK, ARUZ, ŞİİR

Özet

Nazımda bir ahenk ölçüsü ve vasıtası olan aruz, Arap dilinin yapısına uygun olarak uzun-kapalı ve kısa-açık hecelerin beyitte belirli bir düzen içinde sıralanmasından oluşan bir sistemdir. Bilindiği gibi Arap dili ünsüz esasına dayanmaktadır.