Araştırma Makalesi

Three Notes on Early Turkish

Sir Gerard Clauson

Sayfalar: 1-18
0 11

Pekiştirilen Fiiller

Saadet Çağatay

Sayfalar: 39-50
0 8

Azerbeycan’da İşlenen Argolar

M. Ş. Şiraliyev

Sayfalar: 127-141
0 9

Ahmet Rızvan’ın Husrev ü Şirin’i

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 215-258
0 11

Ḳābus-Nāme ve Marzuban-Nāme Çevirileri Kimindir?

Zeynep Korkmaz

Sayfalar: 267-278
0 9

Çeviri

Eski Türkçe Üzerine Üç Not

Sir Gerard Clauson, Ahmet Levendoğlu

Sayfalar: 19-37
0 14

Guillaume Postel (1575) in “Türkçedeki Kelimelerin Öğretimi”

Vladimir Drimba, Necdet Bingöl

Sayfalar: 103-126
0 9

Konferans Bildirisi

Dil Çalışmalarının Makineleştirilmesi

G. Hazai

Sayfalar: 259-265
0 10