Yazar Sayfalar
Beşir Göğüş 89
B. S. Adams 53, 59
P. Zieme 39, 45
Zsuzsa Kakuk 65
Agâh Sırrı Levend 173
A. Caferoğlu 1
Zeynep Korkmaz 31
Cahit Öztelli 213
Özcan Başkan 143
János Eckmann 17
A. N. Kononov 81
Cahit Kavcar 157
Bilge Karasu 59