Anahtar Kelime Sayfalar
la enclitic 7
pleonasmus 7
function of intensive 7
repeat of function 7
change of sound 7
la enklitiği 7
ek yığılması 7
pekiştirme işlevi 7
işlev yenilenmesi 7
ses değişmesi 7
narratıves catalog 21
folklorical 21
themes of death and dead peoples 21
anlatılar kataloğu 21
folklorik (halk bilimsel) 21
ölümün ve ölülerin temaları 21
the novel “hiçbiryer” 165
characteristic language use 165
sentence 165
reduplication 165
words from rustic life 165
“hiçbiryer” romanı 165
özellikli dil: cümle 165
ikileme 165
köy hayatı 165
etymology 199
phonetics 199
morphology 199
interpreting 199
evaluation 199
etimoloji 199, 41
ses bilgisi 199
şekil bilgisi 199
anlamlandırma 199
değerlendirme 199
valency theory / valency grammar 41
the valence of the verbs (linking or optional objects) 41
the case condition of the objects related to the verb 41
the effect of the valence on the meaning of the verb 41
basic-noun 41
etimology 41
değerlilik kuramı / değerlilik dil bilgisi 41
fiillerin birleşim değeri (bağlayıcı veya seçmeli tümleçler) 41
tümleçlerin fiile bağlı durum hâli 41
birleşim değerinin fiilin anlamı üzerindeki etkisi 41
temel-isim 41
ahmet mithat efendi 153
tercüman-ı hakikat 153
novel 153
serial 153
literature sociology 153
roman 153
tefrika 153
edebiyat sosyolojisi 153
corpus 183
natural language processing 183
computer-assisted linguistics 183
automatic term extraction 183
lexicography 183
derlem 183
doğal dil i̇şleme 183
bilgisayar destekli dil bilimi 183
otomatik terim çıkarımı 183
sözlük bilimi 183