ESKİ TÜRKÇE buyla VE baγa SANLARI ÜZERİNE

Semih Tezcan

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 53-69
0 337

TÜRKÇEDE ÇOCUK KAVRAMI

Saadet Çağatay

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 1-16
0 388

THE INDIFFERENCE STAGE OF TURKISH SUFFIX VOCALISM

Lars Johanson

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 151-156
0 218

ÜRETİMSEL-DÖNÜŞÜMLÜ DİLBİLGİSİNİN TÜRKÇE’YE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR GÖZLEM

Ayhan Sezer

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 165-172
0 291

TÜRK DİLİNİN ÉTYMOLOGIQUE SÖZLÜĞÜNE KATKILAR

Hasan Eren

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 1-15
0 433

TÜRKÇEDE TÜMCELERİN ADLAŞTIRILMASINA DÖNÜŞÜMLÜ-ÜRETKEN YAKLAŞIM

SABRİ Koç

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 173-180
0 318

KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE

Doğan Aksan

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 17-21
0 259

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZVARLIĞI VE TARİHSEL SÖZLÜĞÜ

Cem Dilçin

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 23-38
0 555

MOĞOLCA DERESÜN-TÜRKÇE YEZ

György Kara

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 43-48
0 465

TÜRKÇEDE KİP OLGUSU ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Ahmet Kocaman

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 81-85
0 264

ESKİ TÜRKLERDE EDEBİ DİL VAR MIYDI?

E.r. Tenişev

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 157-161
0 250

TÜRKMEN TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ

İlhan Çeneli

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 29-84
0 420

TÜRKÇE’DE - N ZARF-FİİL EKİ İLE -PAN/-PEN EKİ VE TÜREMELER

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 155-165
0 728

BIBLIOGRAPY OF MODERN LINGUISTIC WORK ON TURKISH

Robert Underhıll

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 247-265
0 230

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ DÖNEMİNDE YAZILMIŞ İKİ TIP KİTABINDA YER ALAN SAĞLIK BİLGİSİ TERİMLERİ

Zafer Önler

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 89-130
0 381

TÜRKÇE’DE SAYI SİSTEMİNİN DERİN YAPISI: “BİR”İN VE “SIFIRIN” ALOMORFLARI OLARAK “/O/“ (*)

Efrasiyap Gemalmaz

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 71-84
0 232

TÜRKÇE İLE MOĞOLCA ARASINDA ORTAKLAŞAN UNSURLAR VE MOĞOLCANIN TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARINDAKİ YERİ

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 43-52
0 680

TÜRKÇE / ş /, ÇUVAŞÇA / ś / AND MOĞOLCA / ç /

Talât Tekin

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 71-75
0 200

AN ASSESSMENT OF “SECRET HISTORY OF THE MONGOLS” AND “ALTAN TOPCI” FROM THE VIEWPOINT OF THE TURKISH LINGUAL AND CULTURAL HISTORY

Tuncer Gülensoy

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 17-23
0 203

ELEMENTS COMMON TO TURKISH AND MONGOLIAN AND THE PLACE OF MONGOLIAN IN TURKISH LANGUAGE STUDIES

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 31-41
0 542