Musa Çifçi

Anahtar Kelimeler: Eleştiri, eleştirel okuma, okuma, metacognition, metin

Özet

Bu çalışmada eleştirel okumanın kavram çerçevesi üzerinde durulacak; vazgeçilmezgerekliliği, amacı ele alınacaktır. Eleştiri ve eleştirel okuma kavramları arasındakifarklılıklar vurgulanacaktır. Eleştirel okuma için ihtiyaç duyulan dört temel kavram,eleştirel okuyucunun taşıması gereken nitelikler ve eleştirel okumanın engelleriincelenecektir.