Osman Baş

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, Türkçe programı, ikinci sınıf

Özet

Örgün eğitim kurumlarının her kademesinde Türkçe öğretimi yapılmaktadır.Türkçe öğretiminde bazı problemlerin yaşanması veya istenilen seviyede öğretiminingerçekleştirilememesi önümüzde bir sorun olarak durmaktadır. Bu makalede ilköğretiminikinci sınıfında Türkçenin öğretiminin -yeni Türkçe programı baz alınarak üzerindedurulmuştur.