Erol Barın

Anahtar Kelimeler: iki dillilik, Türkçe öğretimi, ana dili, dikte, yazma

Özet

Ana dili öğretimi, insan hayatında çok önemlidir. Dikte ve yazılı anlatım çalışmaları,sağlıklı bir cümle yapısı ve dolayısıyla sağlıklı bir düşünce yapısını oluşturmada ve yurt dışındaki Türk çocuklarının eksikliğini hissettikleri kavramları merak yoluyla kazandırmada önemli birer araçtır. Bu sebeple, Türkçe öğretilirken dikte ve yazılı anlatım çalışmalarına diğer dil becerileriyle birlikte yer verilmelidir.