XV. YÜZYIL AZERÎ TÜRKÇESİNİN DEĞERLİ BİR TEMSİLCİSİ EMÎR HİDÂYETULLAH VE DÎVÂNI

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 113-124
0 152

BRITISH MUSEUM OR. 8193’DE KAYITLI UYGUR HARFLİ ELYAZMA MECMUA VE BUNUN ÖZBEK FİLOLOJİSİ İÇİN ÖNEMİ

A.m. Şçerbak

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 133-140
0 149

Diyarbakır İl Halk Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserler Üzerine Araştırmalar

Sadettin Özçelik

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 177-211
0 218

Bilinmeyen Bir Yusuf u Züleyha El Yazması

Çoban Hıdır Haydar

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 105-128
0 154

Suriye'deki Türkçe Yazma Eserler

Halil Çeçen

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 439-444
0 214

Dede Korkut Kitabının Dresden Yazmasındaki Bazı Kelime ve Şekillerin İmla Özelliklerine Dayanılarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üzerine

Osman Fikri Sertkaya

Sayı: 1998, Cilt 46, Sayı 1 Sayfalar: 131-152
0 198

Türkçe Öğretimi Bakımından Dil Bilgisi Terimi ve Kavram Olarak Olumluluk-Olumsuzluk

Muhsine Börekçi

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 44-61
0 196

Trabzon Ağızları Üzerine Değerli Bir Araştırma ve Düşündürdükleri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 2 Sayfalar: 66-104
0 232

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN DEĞERLİ BİR KAYNAK ESERİ VE YAYINI ÜZERİNE

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 201-212
0 217

SURİYE'DEKİ EL YAZMA ESERLER KATALOĞUNA DÜZELTİ

Halil Çeçen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 213-216
0 160

İLK OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE İLGİLİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Mesiha Tosunoğlu

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 195-222
0 472

KONUŞMA EĞİTİMİ VE ÖZ GÜVEN

Murat Özbay

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 177-194
0 248

YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMINDA 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Osman Baş

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 1 Sayfalar: 33-44
0 142

ANADOLU’DA OĞUZ TÜRKÇESİ TEMELİNDE İLK YAZI DİLİNİN KURULUŞU

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2009, Cilt 57, Sayı 2 Sayfalar: 61-69
0 895

Altay Cumhuriyeti Jabogan Kasabası Çevresinde Bulunan Eski Türkçe Bir Yazıt: Metin ve Paleografik İnceleme

İrina Nevskaya

Sayı: 2012, Cilt 60, Sayı 1 Sayfalar: 39-58
0 153

ALTAY CUMHURİYETİ JABOGAN KASABASI ÇEVRESİNDE BULUNAN ESKİ TÜRKÇE BİR YAZIT: METİN VE PALEOGRAFİK İNCELEME

İrina Nevskaya

Sayı: 2012, Cilt 60, Sayı 1 Sayfalar: 49-58
0 148

TÜRKMEN ŞAİRİ MAĞTIMGULI VE ONUN ESERLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR-1

Youssef Azemoun

Sayı: 2012, Cilt 60, Sayı 1 Sayfalar: 85-122
0 265

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BENZER ATASÖZÜ VE DEYİMLERİN ÖNEMİ VE POLONYALILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BUNLARIN KULLANIMI

Kübra Mutlu

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 2 Sayfalar: 245-268
0 189

TALAS YAZITLARI: İŞARET KADROSUYLA İLGİLİ BAZI DÜZELTMELER (2. TALAS YAZITI ÖRNEĞİNDE)

Rysbek Alimov

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 1 Sayfalar: 129-144
0 146

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: BELARUS ÖRNEĞİ

Gökhan Yağcı

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 1 Sayfalar: 191-199
0 202