Murat Özbay

Anahtar Kelimeler: İletişim, beceri, Türkçe öğretimi, konuşma eğitimi, öz güven

Özet

İletişimin temel aracı sayılan dil becerileri eğitimle geliştirilebilir. Bu becerilerdenbiri olan konuşma, duygu ve düşünceleri aktarmanın en önemli vasıtalarından biridir.Gerek konuşma becerisinin gerekse öz güvenin gelişimi birbirini destekleyen birözellik gösterir. Konuşma becerisi ve öz güvenin geliştirilmesi eğitim çağındaki çocuklarınolumlu bir kişilik ve iletişim becerileri kazanmalarına yardım eder. Konuşmabecerisi ve öz güvenin geliştirilmesi sağlıklı bir iletişimi de beraberinde getirecektir.