TÜRKÇEDE ÇOCUK KAVRAMI

Saadet Çağatay

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 1-16
0 324

KAŞGARLI’DAN GÜNÜMÜZE GELEN ATASÖZLERİ

Kaya Türkay

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 39-42
0 276

ESKİ TÜRKLERDE EDEBİ DİL VAR MIYDI?

E.r. Tenişev

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 157-161
0 212

XVII. YÜZYILDA YAYIMLANMIŞ BİR TÜRK ATASÖZLERİ VE VECİZELERİ DERLEMESİ

Vladimir Drimba

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 9-26
0 220

NEV’ÎZÂDE ATÂYÎ’NİN SOHBETÜ’L EBKÂRI VE İÇİNDEKİ ATA SÖZLERİ İLE DEYİMLER

Muhammet Yelten

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 171-191
0 325

“KUMUK VE BALKAR LEHÇELERİ SÖZLÜĞÜ”NÜN BİR TAHLİLİ

İsmail Doğan

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 223-233
0 171

GÖKTÜRK ANITLARI İLE YAŞAYAN ÜÇ LEHÇEMİZİN (HALAÇ, ÇUVAŞ VE SAHA/YAKUT) TARİHİ İLGİ DÜZENİ

Gürer Gülsevin

Sayı: 1990, Cilt 38 Sayfalar: 55-64
0 496

ÇAĞDAŞ KAZAK TÜRKÇESİYLE GÖKTÜRK YAZITLARINDAKİ KELİME VE DEYİMLER ARASINDAKİ BENZERLİKLER

O.kemal Kayra, Şinar Bolatova Bolatova

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 179-191
0 319

Tarihi Türk Lehçeleri ve Özbek Türkçesinde Zaman ve Mekanda Sınırlama Görevi Üstlenen Yapılar

Volkan Coşkun

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 429-438
0 417

Eski Türkçe Yazıtlar ve Yazıtların Türk Lehçelerinin Şekillenmesindeki Rolü Üzerine

Gani Abdurrahmanov

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 1-4
0 207

GÖSTER- VE GÖRSET-/ ĠÓRSETFİİLLERİNİN YAPISI ÜZERİNE

Ahmet Günşen

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 124-139
0 187

LEHÇEYE TÜRKLER TARAFINDAN TAŞINAN TÜRKÇE ARAPÇA FARSÇA KELİMELER VE KULLANIM BOYUTLARI

Öztürk Emiroğlu

Sayı: 2005, Cilt 53 Sayfalar: 69-92
0 162

İKİZ ÜNLÜLÜ VE ÇİFT ÜNLÜLÜ KELİMELER ÜZERİNE BİR TESPİT ÇALIŞMASI

Rıza Gül, Mehmet Hazar

Sayı: 2006, Cilt 54, Sayı 2 Sayfalar: 51-70
0 564

TÜRKÇEDE YARDIM SÖZÜ KÖKEN BİLGİSİ VE KAVRAM ALANLARI

Mustafa Öner

Sayı: 2008, Cilt 56, Sayı 2 Sayfalar: 69-76
0 204

ESKİ TÜRKÇEDEKİ teyeŋ “sincap” SÖZÜNÜN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ UZANTILARI VE ANLAMDAŞLARI

Selim Emiroğlu

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 17-26
0 993

KÖLTEGİN YAZITI’NDA KALIPLAŞMIŞ BAZI KELİMELERİN MOĞOLCA ESASINDA YORUMU

Namsrai Gerelmaa

Sayı: 2011, Cilt 59, Sayı 1 Sayfalar: 37-44
0 141

Teaching Turkish as a Foreign Language at Seoul National University (Seul Devlet Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi)

Yong- Sŏng Lı

Sayı: 2015, Cilt 63, Sayı 2 Sayfalar: 167-188
0 332

Türkçe ile Rusçada Dil Bilgisel Cinsiyet ve Bu Dillerdeki Cinsiyetçi Deyim ve Atasözleri

Şenay Saraç

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 1 Sayfalar: 125-137
0 177

Kültür - Dil - Gramer Leh ve Türk Atasözlerinin Türkçe Öğretiminde Rolü

Kamila Barbara Stanek

Sayı: 2016, Cilt 64, Sayı 1 Sayfalar: 103-123
0 508

TÜRKÇE DEYİMLERİ RUSÇAYA ÇEVİRME PROBLEMLERİ VE STRATEJİLERİ

Gulnara Suleymanova

Sayı: 2017, Cilt 65, Sayı 1 Sayfalar: 201-2016
0 162