DİLBİLİMDE YOZ-YORUM İŞLEMİ

Özcan Başkan

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 65-80
0 265

AUFGABEN UND PROBLEME DER DEUTSCH-TÜRKISCHEN KONTRASTIVEN SPRACHANALYSE

Jörg Kuglın

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 277-298
0 201

ESKİ TÜRKÇE buyla VE baγa SANLARI ÜZERİNE

Semih Tezcan

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 53-69
0 337

TÜRKÇEDE ÇOCUK KAVRAMI

Saadet Çağatay

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 1-16
0 388

THE INDIFFERENCE STAGE OF TURKISH SUFFIX VOCALISM

Lars Johanson

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 151-156
0 218

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE TÜRK DİLBİLİMİ -SONUÇLAR VE SORUNLAR-

A.n. Kononov

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 181-190
0 352

ÜRETİMSEL-DÖNÜŞÜMLÜ DİLBİLGİSİNİN TÜRKÇE’YE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR GÖZLEM

Ayhan Sezer

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 165-172
0 291

A. Dilaçar'ın Anısına

Kaya Türkay

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 315-323
0 314

TÜRK DİLİNİN ÉTYMOLOGIQUE SÖZLÜĞÜNE KATKILAR

Hasan Eren

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 1-15
0 433

TÜRKÇEDE TÜMCELERİN ADLAŞTIRILMASINA DÖNÜŞÜMLÜ-ÜRETKEN YAKLAŞIM

SABRİ Koç

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 173-180
0 318

KÖKTÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI ÜZERİNE

Doğan Aksan

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 17-21
0 259

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN SÖZVARLIĞI VE TARİHSEL SÖZLÜĞÜ

Cem Dilçin

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 23-38
0 555

MOĞOLCA DERESÜN-TÜRKÇE YEZ

György Kara

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 43-48
0 465

TEMEL SÖZCÜKLER VE ALTAY DİLLERİ SORUNU

Gerhard Doerfer

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 1-16
0 264

TÜRKÇEDE KİP OLGUSU ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Ahmet Kocaman

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 81-85
0 264

DİL TARİHLEMESİ (GLOTTOCHRONOLOGY) VE DİLBİLİMDEKİ YERİ

Mehmet Demirezen

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 101-111
0 373

ESKİ TÜRKLERDE EDEBİ DİL VAR MIYDI?

E.r. Tenişev

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 157-161
0 250

TÜRKMEN TÜRKÇESİ SÖZLÜĞÜ

İlhan Çeneli

Sayı: 1983, Cilt 30-31 - 1982-1983 Sayfalar: 29-84
0 420

YUGOSLAVYA TÜRKLERİ’NİN BASIN DİLİ ÜZERİNE LENGÜİSTİK BİR ARAŞTIRMA

Mirjana Teodosıevıc

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 167-213
0 560

TÜRKÇE’DE - N ZARF-FİİL EKİ İLE -PAN/-PEN EKİ VE TÜREMELER

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 155-165
0 728