Araştırma Makalesi

DESTANIN TARİFİ

Emine Gürsoy Naskali

Sayfalar: 1-8
0 13

YAZICI-ZADE’NİN OĞUZ-NAMESİ

Kemal Eraslan

Sayfalar: 29-35
0 7

BATTAL-NÂME

Saim Sakaoğlu

Sayfalar: 67-74
0 15

SEGİR-NÂME (II)

Halil Ersoylu

Sayfalar: 99-145
0 11

KASİDE-İ KALEM

Halil Ersoylu

Sayfalar: 147-167
0 18

ESKİ KIPÇAKÇA SAHASINDAKİ ÇALIŞMALAR

Andras Bodrogligetti

Sayfalar: 175-192
0 16

PROF. DR. ETHEM RAHİMOVİÇ TENİŞEV

Osman Fikri Sertkaya

Sayfalar: 193-194
0 10

EMİR NECİBOVİÇ NECİB

Osman Fikri Sertkaya

Sayfalar: 195-196
0 10

MEMMEDAĞA ŞİRALİ OĞLU ŞİRALİYEV

Osman Fikri Sertkaya

Sayfalar: 196-197
0 10

DİLÂRÂ ELEKBER GIZI ELİYEVA

Osman Fikri Sertkaya

Sayfalar: 197-198
0 9

AYDIN MİRSALEH OĞLU MEMMEDOV

OSMAN FİKRİ Sertkaya

Sayfalar: 198-199
0 9

MEHMET AKALIN

OSMAN FİKRİ Sertkaya

Sayfalar: 200-201
0 15