Araştırma Makalesi

DESTANIN TARİFİ

Emine Gürsoy Naskali

Sayfalar: 1-8
0 251

YAZICI-ZADE’NİN OĞUZ-NAMESİ

Kemal Eraslan

Sayfalar: 29-35
0 231

EBÜ’L-HAYR-I RÛMÎ’NİN SALTUK-NÂME’Sİ

Şükrü Haluk Akalın

Sayfalar: 37-59
0 2441

BATTAL-NÂME

Saim Sakaoğlu

Sayfalar: 67-74
0 921

SEGİR-NÂME (II)

Halil Ersoylu

Sayfalar: 99-145
0 232

KASİDE-İ KALEM

Halil Ersoylu

Sayfalar: 147-167
0 515

ESKİ KIPÇAKÇA SAHASINDAKİ ÇALIŞMALAR

Andras Bodrogligetti

Sayfalar: 175-192
0 212

PROF. DR. ETHEM RAHİMOVİÇ TENİŞEV

Osman Fikri Sertkaya

Sayfalar: 193-194
0 239

EMİR NECİBOVİÇ NECİB

Osman Fikri Sertkaya

Sayfalar: 195-196
0 201

MEMMEDAĞA ŞİRALİ OĞLU ŞİRALİYEV

Osman Fikri Sertkaya

Sayfalar: 196-197
0 192

DİLÂRÂ ELEKBER GIZI ELİYEVA

Osman Fikri Sertkaya

Sayfalar: 197-198
0 216

AYDIN MİRSALEH OĞLU MEMMEDOV

OSMAN FİKRİ Sertkaya

Sayfalar: 198-199
0 185

MEHMET AKALIN

OSMAN FİKRİ Sertkaya

Sayfalar: 200-201
0 207