Araştırma Makalesi

Anadolu Ağızlarındaki Metathèse Gelişmesi

Ahmet Caferoğlu

Sayfalar: 1-7
0 248

“Torlak” Kelimesine Dair

Ettore Rossi

Sayfalar: 9-10
0 503

Türkçede d, t ve n Seslerinin Türemesi

János Eckmann

Sayfalar: 11-22
0 398

Türkçede Cümle: II. İsim Cümlesi

Ahmet Cevat Emre

Sayfalar: 23-58
0 1155

Türkçede Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcıları

Mecdut Mansuroğlu

Sayfalar: 59-71
0 747

Seyf Sarayî’nin Gülistan Tercümesini Gözden Geçiriş

A. Battal-taymas

Sayfalar: 73-98
0 1077

Feyżī’nin Bilinmiyen Ḫamse’si

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 143-152
0 228

‘Āşıḳ Paşa’ya Atfedilen İki Risale

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 153-172
0 218

Çeviri

Leningrad Kitaplıklarındaki Nevaî Yazmaları Hakkında

Rasime Uygun, S. L. Volin

Sayfalar: 99-141
0 244