Araştırma Makalesi

Türkçede ñ~ġ Sesine Dair

Saadet Çağatay

Sayfalar: 15-30
0 19

Etimoloji Araştırmaları

Hasan Eren

Sayfalar: 31-32
0 18

"Bolmasa" Kelimesine Dair

János Eckmann

Sayfalar: 33-38
0 16

Türkçede Kelime Koşmaları

Memhmet Ali Ağakay

Sayfalar: 97-104
0 21

Türkçede Cümle

Ahmet Cevat Emre

Sayfalar: 105-180
0 19

Sıfat Birlikleri

Tahir Nejat Gencan

Sayfalar: 181-187
0 21

Türk Destanlarına Genel Bir Bakış

Abdülkadir İnan

Sayfalar: 189-206
0 19

Mevlâna Celâleddin Rumî’de Türkçe Beyit ve İbareler

Mecdut Mansuroğlu

Sayfalar: 207-220
0 18

Dâstân-ı Varka ve Gülşâh’ın Fiil Çekimi

Halide Dolu

Sayfalar: 221-231
0 11

Çeviri

Özbek Yazı Dilinin Kurucusu Ali Şir Nevaî

A. K. Borovkov, Çev.: Rasime Uygun

Sayfalar: 59-96
0 16