Araştırma Makalesi

Türkçede ñ~ġ Sesine Dair

Saadet Çağatay

Sayfalar: 15-30
0 143

Etimoloji Araştırmaları

Hasan Eren

Sayfalar: 31-32
0 65

"Bolmasa" Kelimesine Dair

János Eckmann

Sayfalar: 33-38
0 73

Türkçede Kelime Koşmaları

Memhmet Ali Ağakay

Sayfalar: 97-104
0 65

Türkçede Cümle

Ahmet Cevat Emre

Sayfalar: 105-180
0 71

Sıfat Birlikleri

Tahir Nejat Gencan

Sayfalar: 181-187
0 254

Türk Destanlarına Genel Bir Bakış

Abdülkadir İnan

Sayfalar: 189-206
0 202

Mevlâna Celâleddin Rumî’de Türkçe Beyit ve İbareler

Mecdut Mansuroğlu

Sayfalar: 207-220
0 76

Dâstân-ı Varka ve Gülşâh’ın Fiil Çekimi

Halide Dolu

Sayfalar: 221-231
0 50

Çeviri

Özbek Yazı Dilinin Kurucusu Ali Şir Nevaî

A. K. Borovkov, Çev.: Rasime Uygun

Sayfalar: 59-96
0 57