Araştırma Makalesi

Verbalkompositionen im Türkischen

Annemarie Von Gabain

Sayfalar: 1-15
0 324

Türkçede Fiil Birleşmeleri

Annemarie Von Gabain

Sayfalar: 16-28
0 414

Cemiyet ve Dil

Hilmi Ziya Ülken

Sayfalar: 29-44
0 337

Karamanlı Türkçesinde "-MACA" Ekli Fiil Şekli

Janos Eckmann

Sayfalar: 45-52
0 251

Türkçede "RAQ, REK" Ekine Dair

Janos Eckmann

Sayfalar: 49-52
0 436

Batı Türkçesi

A. Dilâçar

Sayfalar: 73-92
0 426

Dilimiz ve Yunan -Lâtin Asıllı Kelimeler

Suat Yakup Baydur

Sayfalar: 93-121
0 355

Türkçenin Tarihsel Tabiatı "L'indo-touranien"

Saim Ali Dilemre

Sayfalar: 149-159
0 292

Türk Dillerinde Metathese

Hasan Eren

Sayfalar: 161-180
0 403

Türk Gramerinde Yeni Araştırmalar

Vecihe Kılıçoğlu

Sayfalar: 181-196
0 417