Araştırma Makalesi

Şeyyad Hamza’nın Doğu Türkçesine Yaklaşan Manzumesi

Mecdut Mansuroğlu

Sayfalar: 125-144
0 39

Türkçe İstabur Kelimesi Üzerine

Hasan Eren

Sayfalar: 145-152
0 10

Türk Halk Edebiyatında Geyiğe Dair Bazı Motifler

Saadet Çağatay

Sayfalar: 153-177
0 14

Nevā’ī’nin Arapça Sözlüğü

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 239-249
0 14

Çeviri

Çağdaşlarının Hikâyelerinde Nevaî

A. N. Boldırev, Rasime Uygun

Sayfalar: 197-237
0 10