Araştırma Makalesi

Türkçede Cihet ve Mekân Gösteren Ek ve Sözler

Suzan Duran

Sayfalar: 1-110
0 401

Şeyyad Hamza’nın Doğu Türkçesine Yaklaşan Manzumesi

Mecdut Mansuroğlu

Sayfalar: 125-144
0 311

Türkçe İstabur Kelimesi Üzerine

Hasan Eren

Sayfalar: 145-152
0 222

Türk Halk Edebiyatında Geyiğe Dair Bazı Motifler

Saadet Çağatay

Sayfalar: 153-177
0 530

Türk Etnolojisini İlgilendiren Birkaç Terim-Kelime Üzerine

Abdülkadir İnan

Sayfalar: 179-195
0 639

Nevā’ī’nin Arapça Sözlüğü

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 239-249
0 184

Çeviri

Çağdaşlarının Hikâyelerinde Nevaî

A. N. Boldırev, Rasime Uygun

Sayfalar: 197-237
0 240