Araştırma Makalesi

Etimolojik Araştırma Denemeleri

A. Caferoğlu

Sayfalar: 1-11
0 119

Ebülgazi Bahadır Han ve Türkçesi

Abdülkadir İnan

Sayfalar: 29-39
0 420

Türk Edebiyatında Leylā ve Mecnūn Yazan Şairler

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 105-113
0 425

Nevā’ī’nin Eserleri

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 189-193
0 47

Çeviri

Kazak Kelimesi Hakkında

A. Samoyloviç, Saadet Çağatay

Sayfalar: 95-104
0 59

Ali Şir Nevaî’nin Ferhad ü Şirin’i

E. E. Bertels, Rasime Uygun

Sayfalar: 115-130
0 126

Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz

J. Benzing, Sabit S. Paylı

Sayfalar: 131-177
0 68