Araştırma Makalesi

Etimolojik Araştırma Denemeleri

A. Caferoğlu

Sayfalar: 1-11
0 301

Ebülgazi Bahadır Han ve Türkçesi

Abdülkadir İnan

Sayfalar: 29-39
0 1102

Türk Edebiyatında Leylā ve Mecnūn Yazan Şairler

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 105-113
0 1019

Nevā’ī’nin Eserleri

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 189-193
0 159

Çeviri

Kazak Kelimesi Hakkında

A. Samoyloviç, Saadet Çağatay

Sayfalar: 95-104
0 205

Ali Şir Nevaî’nin Ferhad ü Şirin’i

E. E. Bertels, Rasime Uygun

Sayfalar: 115-130
0 292

Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz

J. Benzing, Sabit S. Paylı

Sayfalar: 131-177
0 236