Araştırma Makalesi

Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi

A. Caferoğlu

Sayfalar: 1-11
0 223

Türkçe Folluk Kelimesi Üzerine

Hasan Eren

Sayfalar: 13-15
0 337

“Leyli vë Mëcnun” Haḳḳında

Hamit Araslı

Sayfalar: 17-39
0 214

Bir Yazı Meselesi Üzerine

Ali Uivi Elöve

Sayfalar: 69-85
0 313

Kâşgari’den Notlar: I - Uygurlar ve Uygurca Üzerine

Tahsin Banguoğlu

Sayfalar: 87-113
0 341

Çağatay Dili Hakkında Notlar

János Eckmann

Sayfalar: 115-126
0 671

Türkiye Kitaplıklarındaki Nevai Yazmaları

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 127-209
0 212

Nevā’ī’ye Atfedilen Esmā-i Ḥüsnā Muammalarının Sahibi

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 211-214
0 279

Türk Dilcilerinin VIII. Kurultayında Türk Dil Bilgisi

ê. V. Sevortyan

Sayfalar: 323-341
0 402

Çeviri

Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz II

J. Benzing, Sabit S. Paylı

Sayfalar: 215-278
0 209

Kitap İncelemesi