Araştırma Makalesi

Çağataycada Yardımcı Cümleler

János Eckmann

Sayfalar: 27-58
0 451

Dedem Korkut Hikâyelerinin Antroponim Yapısı

A. Caferoğlu

Sayfalar: 59-80
0 274

Türkiye Türkçesinde Ses Uyumu

Mecdut Mansuroğlu

Sayfalar: 81-93
0 361

Türkçede –MM- > -MB- Disisimilation’u

Hasan Eren

Sayfalar: 95-103
0 337

Üveyik

Hasan Eren

Sayfalar: 105-105
0 268

Manas Destanı Üzerine Notlar

Abdülkadir İnan

Sayfalar: 125-159
0 3549

Attar ile Tutmacı’nın Gül ü Husrev Mesnevileri

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 161-203
0 334

Şeyḫ Aḥmed ve Naẓmü’l-Leāl

Ömer Asım Aksoy

Sayfalar: 205-248
0 240

Kitap İncelemesi

Çeviri

Eski Türkçe’nin Yazı Dili

Annemarie Von Gabain, Sabit S. Paylı

Sayfalar: 311-329
0 749

Haber

Türk Dil Kurumu Kitaplığı Yeni Gelen Kitap ve Dergiler

Türk Dil Kurumu Tdk

Sayfalar: 407-418
0 276