Editöryal

Türkoloji Çalışmalarına Toplu Bir Bakış ve Ödevlerimiz

Yazı Kurulu Belleten

Sayfalar: 1-21
0 540

Araştırma Makalesi

Kaşgari’den Notlar: III - Oğuz Lehçesi Üzerine

Tahsin Banguoğlu

Sayfalar: 23-48
0 336

Tutmacı’nın Gül ü Husrev Mesnevisinde Dil Özellikleri

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 49-77
0 254

Dürrü’n-Nıẓām ve Naẓmü’l-Cevāhir

Ömer Asım Aksoy

Sayfalar: 145-171
0 486

Dinler (Makedonya) Türk Ağzı

János Eckmann

Sayfalar: 189-204
0 321

Rumeli Ağızlarının Tarihi Üzerine

G. Hazai

Sayfalar: 205-211
0 324

Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller

Osman Nedim Tuna

Sayfalar: 213-282
0 453

“Amca” ve “Teyze” Kelimeleri Hakkında

Talât Tekin

Sayfalar: 283-294
0 1006

Kitap İncelemesi

Çeviri

Kırım-Türk Yazı Dilinin Tarihçesi

A. Samoyloviç, Rasime Uygun

Sayfalar: 373-379
0 257