Editöryal

Türkoloji Çalışmalarına Toplu Bir Bakış ve Ödevlerimiz

Yazı Kurulu Belleten

Sayfalar: 1-21
0 285

Araştırma Makalesi

Kaşgari’den Notlar: III - Oğuz Lehçesi Üzerine

Tahsin Banguoğlu

Sayfalar: 23-48
0 189

Tutmacı’nın Gül ü Husrev Mesnevisinde Dil Özellikleri

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 49-77
0 153

Dürrü’n-Nıẓām ve Naẓmü’l-Cevāhir

Ömer Asım Aksoy

Sayfalar: 145-171
0 358

Dinler (Makedonya) Türk Ağzı

János Eckmann

Sayfalar: 189-204
0 217

Rumeli Ağızlarının Tarihi Üzerine

G. Hazai

Sayfalar: 205-211
0 220

Köktürk Yazılı Belgelerinde ve Uygurcada Uzun Vokaller

Osman Nedim Tuna

Sayfalar: 213-282
0 352

“Amca” ve “Teyze” Kelimeleri Hakkında

Talât Tekin

Sayfalar: 283-294
0 663

Kitap İncelemesi

Çeviri

Kırım-Türk Yazı Dilinin Tarihçesi

A. Samoyloviç, Rasime Uygun

Sayfalar: 373-379
0 154