Araştırma Makalesi

Türk Onomastiğinde “Köpek” Kültü

A. Caferoğlu

Sayfalar: 1-11
0 13

Nogay Atasözleri’nden Birkaç Örnek

Saadet Çağatay

Sayfalar: 47-51
0 13

Türk Edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 137-146
0 36

Türkçülük ve Millî Edebiyat

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 147-206
0 11

Anlam Alışverişi Olayları ve Türkçe

Doğan Aksan

Sayfalar: 207-273
0 12

Bir Uygurca Yazı

Ali Ulvi Elöve

Sayfalar: 311-317
0 29

Anadolu’da Kafkasya Türkleri

Hasan Eren

Sayfalar: 319-357
0 14

Kitap İncelemesi

Sarı Uygurların Dili

Saadet Çağatay

Sayfalar: 37-42
0 11

Renk İfadeleri

Saadet Çağatay

Sayfalar: 43-46
0 16

Biyografi

Türk Dili Araştırıcıları: Jan Rypka 75 Yaşında

Tday-belleten Yazı Kurulu

Sayfalar: 363-368
0 10