Araştırma Makalesi

Türk Onomastiğinde “Köpek” Kültü

A. Caferoğlu

Sayfalar: 1-11
0 481

Nogay Atasözleri’nden Birkaç Örnek

Saadet Çağatay

Sayfalar: 47-51
0 369

Türk Edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 137-146
0 719

Türkçülük ve Millî Edebiyat

Agâh Sırrı Levend

Sayfalar: 147-206
0 254

Anlam Alışverişi Olayları ve Türkçe

Doğan Aksan

Sayfalar: 207-273
0 320

Bir Uygurca Yazı

Ali Ulvi Elöve

Sayfalar: 311-317
0 257

Anadolu’da Kafkasya Türkleri

Hasan Eren

Sayfalar: 319-357
0 414

Kitap İncelemesi

Sarı Uygurların Dili

Saadet Çağatay

Sayfalar: 37-42
0 251

Renk İfadeleri

Saadet Çağatay

Sayfalar: 43-46
0 342

Biyografi

Türk Dili Araştırıcıları: Jan Rypka 75 Yaşında

Tday-belleten Yazı Kurulu

Sayfalar: 363-368
0 233