Anahtar Kelime Sayfalar
old uighur 7
khuddakanikāya 7
suttanipāta 7
pārāyaṇavagga 7
text edition. 7
eski uygurca 7
metin neşri. 7
the manas epic 39
old turkic 39
suffix 39
grammar features 39
case adverb. 39
manas destanı 39
eski türkçe 39
ek 39
gramer özellikleri 39
vasıta hâli. 39
turkish dialects 51
the preposition değil 51
the word tügül 51
complementary verb. 51
türk lehçeleri 51
değil edatı 51
tügül kelimesi 51
ek fiil. 51
linguistics 69
grammar 69
science 69
karl popper 69
thomas kuhn 69
imre lakatos 69
paul feyerabend. 69
dil bilimi 69
dil bilgisi 69
bilim 69
lexicography 101
pragmatics 101
pragmatic information 101
definition 101
lexico-pragmatics 101
sözlük bilimi 101
edim bilimi 101
edim bilimsel bilgi 101
tanım 101
leksiko-pragmatik. 101
the context of the situation 129
contextuality 129
polysemy 129
halliday 129
semantic structure 129
methods of gaining new meanings. 129
durumsallık 129
bağlam bağımlılık 129
çok anlamlılık 129
anlamsal yapı 129
anlam kazanma yolları. 129
16th century ottoman turkish 149
transcription texts 149
pietro lupis valentiniano 149
jean palerne 149
loanword adaptation 149
16. yüzyıl osmanlı türkçesi 149
transkripsiyon metinleri 149
alıntıların uyarlanması. 149
ottoman poetry 161
beloved 161
masnavi 161
love 161
masculine-feminine. 161
divan şiiri 161
mahbup 161
mesnevi 161
aşk 161
müzekker-müennes. 161
hamdullah hamdî 193
kıyafatnama 193
occult sciences 193
appearance 193
character 193
presuppositions. 193
kıyafetname 193
gizli ilimler 193
dış görünüş 193
karakter 193
ön kabuller. 193
in verse fatwa 223
unsigned 223
gallipoli judge 223
author 223
unknown. 223
manzum fetva 223
imzasız 223
gelibolu kadısı 223
müellif 223
meçhul. 223