DİLBİLİMDE YOZ-YORUM İŞLEMİ

Özcan Başkan

Sayı: 1976, Cilt 23-24 - 1975-1976 Sayfalar: 65-80
0 291

AUFGABEN UND PROBLEME DER DEUTSCH-TÜRKISCHEN KONTRASTIVEN SPRACHANALYSE

Jörg Kuglın

Sayı: 1977, Cilt 25 Sayfalar: 277-298
0 221

SOVYETLER BİRLİĞİ’NDE TÜRK DİLBİLİMİ -SONUÇLAR VE SORUNLAR-

A.n. Kononov

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 181-190
0 374

ÜRETİMSEL-DÖNÜŞÜMLÜ DİLBİLGİSİNİN TÜRKÇE’YE UYGULANMASI ÜZERİNE BİR GÖZLEM

Ayhan Sezer

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 165-172
0 313

A. Dilaçar'ın Anısına

Kaya Türkay

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 315-323
0 345

TEMEL SÖZCÜKLER VE ALTAY DİLLERİ SORUNU

Gerhard Doerfer

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 1-16
0 291

TÜRKÇEDE KİP OLGUSU ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Ahmet Kocaman

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 81-85
0 282

DİL TARİHLEMESİ (GLOTTOCHRONOLOGY) VE DİLBİLİMDEKİ YERİ

Mehmet Demirezen

Sayı: 1981, Cilt 28-29 - 1980-1981 Sayfalar: 101-111
0 403

YUGOSLAVYA TÜRKLERİ’NİN BASIN DİLİ ÜZERİNE LENGÜİSTİK BİR ARAŞTIRMA

Mirjana Teodosıevıc

Sayı: 1984, Cilt 32 Sayfalar: 167-213
0 594

YENİLEŞME DEVRİ TÜRK EDEBİYATINDA MİLLÎ RHÉTORIQUE MESELESİ

Kâzim Yetiş

Sayı: 1985, Cilt 33 Sayfalar: 199-210
0 362

“MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ” VE “ALTAN TOPÇİ”NİN TÜRK DİLİ VE KÜLTÜR TARİHİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuncer Gülensoy

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 25-30
0 279

ELEMENTS COMMON TO TURKISH AND MONGOLIAN AND THE PLACE OF MONGOLIAN IN TURKISH LANGUAGE STUDIES

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1986, Cilt 34 Sayfalar: 31-41
0 626

TÜRK DİLİNDE KELİME BAŞI ÜNSÜZÜ ÜZERİNE

Gürer Gülsevin

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 173-200
0 439

“DEDE GORKUD KİTABI” DİLİNİN İKİ SİNTAKTİK HÜSUSİYYETİ HAGGINDA

Haciyev Hacıyev

Sayı: 1988, Cilt 36 Sayfalar: 23-33
0 457

MİLLİ DEVİRDEN ÖNCEKİ KAZAK EDEBİ DİLİ

Rabiga Galiyevna Sızdıkova

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 309-311
0 178

ÖZBEK HALQININ ETNOGENEZİ VA ÖZBEK TİLİNİN ŞAKLLANİŞİ

G.a. Abdurahmanov

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 1-7
0 248

XX. YÜZYILIN BAŞINDA TÜRK EDEBİ DİLİNİN BAZI PROBLEMLERİ

TOFİG D. Melikov

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 371-373
0 214

RECENT RESEARCH ON THE TURKIC LANGUAGES OF AFGHANISTAN

Wolfram Hesche

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 155-159
0 220

MİLLİ DÖNEME KADARKİ TÜRK EDEBİ DİLLERİ

Ethem R. Tenişev

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 301-307
0 242

TYPOLOGİCAL PROBLEMS OF LITERARY LANGUAGES

M.A. Kumakhov

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 313-315
0 190