THE INDIFFERENCE STAGE OF TURKISH SUFFIX VOCALISM

Lars Johanson

Sayı: 1979, Cilt 26-27 - 1978-1979 Sayfalar: 151-156
0 183

TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINDA KUŞ İSİMLERİ VE ONLARIN SİSTEMATİĞİ

Şerif Ali Bozkaplan

Sayı: 1987, Cilt 35 Sayfalar: 43-79
0 311

TYPOLOGİCAL PROBLEMS OF LITERARY LANGUAGES

M.A. Kumakhov

Sayı: 1989, Cilt 37 Sayfalar: 313-315
0 140

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ÜNLÜLERİN UZUN OKUNMASINI GEREKTİREN DURUMLAR VE EKLERDEKİ UZUN ÜNLÜLER

Özcan Tabaklar

Sayı: 1994, Cilt 42 Sayfalar: 145-155
0 217

ALTAY TÜRKÇESİ İLE ÜÇ METİN (TUBA-ÇALKANDUU- ALTAY)

Ülkü Çelik

Sayı: 1995, Cilt 43 Sayfalar: 37-98
0 629

Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 159-165
0 674

Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesi'nin Kelime Grupları, Cümle ve Cümle Çeşitleri Bakımından Karşılaştırılması

Metin Karaörs

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 129-144
0 1072

Türkiye Türkçesi ve Saka (Yakut) Dili Arasındaki Fonetik Paralellikler

Y. İ. Vasiliev

Sayı: 1996, Cilt 44 Sayfalar: 341-351
0 238

Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri

Zeynep Korkmaz

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 48-54
0 346

Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği

Zeki Kaymaz

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 251-341
0 314

Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kip Çekimlerinde Birleşik Yapılar Üzerine

Gürer Gülsevin

Sayı: 1997, Cilt 45 Sayfalar: 214-224
0 799

Eski Türkiye Türkçesinde Kim Bağlaçlı Yardımcı Cümleler

Hülya Savran

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 224-238
0 263

Türkiye Türkçesinde Ünlüler ve Ünsüzler

Volkan Coşkun

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 41-50
0 814

Türkiye Türkçesinde Basit ve Birleşik Zarf-Fiillerin İfade ve İşlevleri

Kamil Tiken

Sayı: 1999, Cilt 47 Sayfalar: 279-364
0 394

Göktürk Anıtlarında Jeodezik Çalışmalar

Tayfun Çay, Ayhan Ceylan, İbrahim Yılmaz, İsmail Şanlıoğlu, Hakan Karabörk, Murat Yakar

Sayı: 2000, Cilt 48 Sayfalar: 75-94
0 240

Türkiye Türkçesinde İkili Çatı Sorunu ve Bunun Öğretimi ile İlgili Meseleler

Engin Yılmaz

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 250-289
0 226

Divanü Lügati't-Türk'ten Türkiye Türkçesine

Orhan Kabataş

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 147-161
0 347

Türkiye Türkçesi Ağızlarında #h Sesi Üzerine

Gürer Gülsevin

Sayı: 2001, Cilt 49 Sayfalar: 129-146
0 212

Türkiye Türkçesi Üzerindeki Gramer Çalışmaları ve Bu Çalışmaların Günümüzdeki Durumu

Zeynep Korkmaz

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 40-59
0 189

GELiBOLULU MUSTAFA ALI VE MEVAiDUN - NEFAiS FI KAVAiDi'L - MECALiS

Kayhan Atik

Sayı: 2002, Cilt 50, Sayı 1 Sayfalar: 1-8
0 193